SET

WYWIAD Z RODZICEM - O TYM JAK ZADAWAĆ PYTANIA (I JAKIE)

PODSTAWA DO PLANOWANIA ODDZIAŁYWAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZO - TERAPEUTYCZNYCH

 

Każdy wychowawca musi wiedzieć jak przeprowadzić wywiad z rodzicem na temat funkcjonowania dziecka: jego zasobów, trudności, prezentowanych objawów, wypróbowanych metod, które ułatwiają lub utrudniają współpracę z dzieckiem. Nie jest to zwykła rozmowa ani zwykła konstrukcja pytania, niezwykle ważne jest żeby nie zadawać pytań oceniających, sugerujących a przede wszystkim przekraczających granice uprawnień nauczyciela. Ważne też żeby wiedzieć o jakie obszary warto pytać bo przełożą się na wiedzę, którą można wykorzystać na terenie placówki, a  jakie pytania będą niewnoszące lub konfliktogenne. Wersja szkolenia dla nauczycieli nauczania przedszkolnego TUATJ

 


  • Jak budować wspólny front w rozmowie z rodzicem, poczucie przymierza, którego celem jest pomóc dziecku a nie ocena kompetencji wychowawczych rodzica.

  • "Jakie pytanie - taka odpowiedź" - czyli o tym, jak „nie strzelać sobie w stopę" podczas rozmowy z rodzicem

  • „Wiem, że nadal nic nie wiem..." - czyli jak nie dopuścić do „bezowocnego końca"
  • „A o to chyba pytać nie wypada" - czyli jak zadawać pytania o „tematy tabu", a może jednak o pewne sprawy nie pytać w ogóle.
  • „Co to znaczy, gdy rodzic mówi mi, że ..." - jak z fragmentów budować całość historii rozwoju dziecka
  • „A komunikacja słowna to tylko część sukcesu" - o roli komunikatów pozawerbalnych w codziennych i sformalizowanych rozmowach z rodzicami.


czas trwania                4 godziny dydaktyczne

liczba uczestników       min 15 osób

koszt                            40 zł od osoby

Szkolenia poza Łodzią wyceniane są indywidualnie.