SET

PRZYWÓDCA CZY PARTNER

KOMUNIKACJA Z UCZNIEM I ZESPOŁEM KLASOWYM W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych z uczniem w okresie dojrzewania, który prezentuje szereg zachowań opozycyjnych i prowokacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się jak budować autorytet w relacji z nastolatkiem, który ma zawsze 'grupę wsparcia' w postaci ... 30 innych nastolatków, jak redukować konflikt skracając wymianę zdań i pozostając w roli dorosłego, który ma modelować umiejętności społeczne.

 

 

zakres merytoryczny

 

  • radzenie sobie z prowokacją słowną i ostentacyjną postawą lekceważącą - 'za chwilę tu usnę...'
  • merytoryczna wymiana zdań z uczniem prowokującym - 'a ja wcale nic nie żuję chyba się pani zdaje...'
  • konflikt z uczniem na forum zespołu klasowego - 'nie będzie mi pani rozkazywać'
  • strategie pracy z opozycyjnością nastolatków - wydawanie poleceń, praca z oporem ucznia
  • procedura skutecznej rozmowy interwencyjnej z uczniem - jak omówić konflikt bez moralizowania i prawienia kazań
  • komunikacja, która buduje autorytet - dyscyplinowanie, upominanie i dbanie o zasady bez przekraczania granic
  • rozwiązywanie konfliktów między uczniami - błędy jakich należy unikać, praca z grupą, w której jest kozioł ofiarny, zasady pracy z konfliktem, w który zaangażowana jest większa grupa uczniów

 

 


Czas trwania              5  godzin dydaktycznych
Koszt                          50 złotych od osoby
Liczba uczestników    min. 14 osóbWszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz profesjonalne materiały szkoleniowe.