SET

LISTA KLIENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWE ŁÓDŹ

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
Szkoła Podstawowa Nr 10 
Szkoła Podstawowa Nr 11 
Szkoła Podstawowa Nr 14 
Szkoła Podstawowa Nr 19 
Szkoła Podstawowa Nr 23 
Szkoła Podstawowa Nr 24 
Szkoła Podstawowa Nr 26 
Szkoła Podstawowa Nr 29 

Szkoła Podstawowa Nr 30
Szkoła Podstawowa Nr 34 

Szkoła Podsatwowa Nr 36
Szkoła Podstawowa Nr 37 
Szkoła Podstawowa Nr 38 
Szkoła Podstawowa Nr 41 
Szkoła Podstawowa Nr 46 
Szkoła Podstawowa Nr 48 
Szkoła Podstawowa Nr 51 
Szkoła Podstawowa Nr 54 


 

Szkoła Podstawowa Nr 55

Szkoła Podstawowa Nr 58 
Szkoła Podstawowa Nr 64 
Szkoła Podstawowa Nr 65 
Szkoła Podstawowa Nr 70

Szkoła Podstawowa Nr 71 
Szkoła Podstawowa Nr 79 
Szkoła Podstawowa Nr 81 
Szkoła Podstawowa Nr 83 
Szkoła Podstawowa Nr 101 
Szkoła Podstawowa Nr 109 
Szkoła Podstawowa Nr 110 
Szkoła Podstawowa Nr 111 
Szkoła Podstawowa Nr 113 
Szkoła Podstawowa Nr 114 
Szkoła Podstawowa Nr 120 
Szkoła Podstawowa Nr 122 
Szkoła Podstawowa Nr 125 
Szkoła Podstawowa Nr 137 
Szkoła Podstawowa Nr 138 
Szkoła Podstawowa Nr 139

Szkoła Podstawowa Nr 142

Szkoła Europejska


 

Szkoła Podstawowa Nr 149 

Szkoła Podstawowa Nr 143 
Szkoła Podstawowa Nr 153 
Szkoła Podstawowa Nr 160 
Szkoła Podstawowa Nr 162 
Szkoła Podstawowa Nr 164 
Szkoła Podstawowa Nr 166 
Szkoła Podstawowa Nr 169 
Szkoła Podstawowa Nr 170 
Szkoła Podstawowa Nr 172 
Szkoła Podstawowa Nr 173 
Szkoła Podstawowa Nr 174 
Szkoła Podstawowa Nr 175 
Szkoła Podstawowa Nr 182 
Szkoła Podstawowa Nr 184 
Szkoła Podstawowa Nr 189 
Szkoła Podstawowa Nr 190 
Szkoła Podstawowa nr 192 
Szkoła Podstawowa Nr 199 
Szkoła Podstawowa Nr 202 
Szkoła Podstawowa Nr 203 
Szkoła Podstawowa Nr 204 
Szkoła Podstawowa Nr 205


 

 

GIMNAZJA ŁÓDŹ

 

Gimnazjum Nr 1

Gimnazjum Nr 2

Gimnazjum Nr 3

Gimnazjum Nr 4

Gimnazjum Nr 5

Gimnazjum Nr 6

Gimnazjum Nr 7

Gimnazjum Nr 8

Gimnazjum Nr 10

Gimnazjum Nr 11

Gimnazjum Nr 13

Gimnazjum Nr 14

Gimnazjum Nr 15

Gimnazjum Nr 16
 

Gimnazjum Nr 17
Gimnazjum Nr 19
Gimnazjum Nr 20
Gimnazjum Nr 21
Gimnazjum Nr 22
Gimnazjum Nr 23
Gimnazjum Nr 24
Gimnazjum Nr 27
Gimnazjum Nr 28

Gimnazjum nr 29
Gimnazjum Nr 30
Gimnazjum Nr 31
Gimnazjum Nr 32
Gimnazjum nr 33
Gimnazjum Nr 34

 

Gimnazjum Nr 36
Gimnazjum Nr 37
Gimnazjum Nr 38
Gimnazjum Nr 39
Gimnazjum Nr 40
Gimnazjum Nr 41
Gimnazjum Nr 42
Gimnazjum Nr 43
Gimnazjum Nr 44
Gimnazjum Nr 45
Gimnazjum Nr 46

 

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ŁÓDŹ

 

IV Liceum Ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące

XX Liceum Ogólnokształcące
XXI Liceum Ogólnokształcące
XXIV Liceum Ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące
XXVI Liceum Ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące
XXX Liceum Ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące
XXXIII Liceum Ogólnokształcące
XXXIV Liceum Ogólnokształcące

XXXV Liceum Ogólnokształcące
LI Liceum Ogólnokształcące
ZSO-1 (XXXII) Liceum Ogólnokształcące
ZSO-4 (XLII) Liceum Ogólnokształcące
ZSO-5 (XLIII) Liceum Ogólnokształcące

 

ZSO-7 (XLV) Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 14
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17

(LIII LO i XVII Liceum Profilowane)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 (LII LO)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19

(XLVI LO i XIX Liceum Profilowane)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22
Zespół Szkół Chemicznych

Zespół Azkół Samochodowych

 

 

PRZEDSZKOLA ŁÓDŹ

 

Przedszkole Specjalne Nr 1
Przedszkole Miejskie Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 7
Przedszkole Miejskie Nr 10
Przedszkole Miejskie Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 22
Przedszkole Miejskie Nr 23
Przedszkole Miejskie Nr 28
Przedszkole Miejskie Nr 34
Przedszkole Miejskie Nr 36
Przedszkole Miejskie Nr 38
Przedszkole Miejskie Nr 39
Przedszkole Miejskie Nr 44
Przedszkole Miejskie Nr 47
Przedszkole Miejskie Nr 48
Przedszkole Miejskie Nr 56

Przedszkole Miejskie Nr 71
Przedszkole Miejskie Nr 76
Przedszkole Miejskie nr 86

 

Przedszkole Miejskie Nr 88

Przedszkole Miejskie Nr 97
Przedszkole Miejskie Nr 99
Przedszkole Miejskie Nr 102
Przedszkole Miejskie Nr 106
Przedszkole Miejskie Nr 109
Przedszkole Miejskie Nr 112
Przedszkole Miejskie Nr 119
Przedszkole Miejskie Nr 122
Przedszkole Miejskie Nr 123
Przedszkole Miejskie Nr 124
Przedszkole Miejskie Nr 125
Przedszkole Miejskie Nr 126
Przedszkole Miejskie nr 129
Przedszkole Miejskie Nr 133
Przedszkole Miejskie Nr 137
Przedszkole Miejskie Nr 140
Przedszkole Miejskie Nr 143
Przedszkole Miejskie Nr 144
Przedszkole Miejskie Nr 146

 

Przedszkole Miejskie Nr 151
Przedszkole Miejskie Nr 155
Przedszkole Miejskie Nr 163
Przedszkole Miejskie Nr 170
Przedszkole Miejskie nr 175
Przedszkole Miejskie Nr 183
Przedszkole Miejskie Nr 192
Przedszkole Miejskie Nr 206
Przedszkole Miejskie Nr 207
Przedszkole Miejskie Nr 214
Przedszkole Miejskie Nr 215
Przedszkole Miejskie Nr 221
Przedszkole Miejskie Nr 224

Przedszkole Miejskie Nr 71

 

 

 

DOMY DZIECKA ŁÓDŹ

 

 

Dom Dziecka nr 1
Dom Dziecka nr 2
Dom Dziecka nr 4
Dom Dziecka nr 5
Dom Dziecka nr 6
Dom Dziecka nr 7
Dom Dziecka nr 8

 

 

 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE ŁÓDŹ

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

OŚRODKI SZKOLNO WYCHOWAWCZE ŁÓDŹ

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 5
Pogotowie Opiekuńcze nr 1

 


ZESPOŁY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ŁÓDŹ

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201przy Dziennym Oddziale
Psychiatrycznym dla Dzieci ZOZ

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 3
Zespół Szkół Specjalnych nr 4
Zespół Szkół Specjalnych nr 7

Zespół Szkół Specjalnych nr 5

Pałac Młodzieży

Zespół Szkół Specjalnych nr 8

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia

 


 

WARSZAWA

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1

SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 143
Szkoła Podstawowa nr 312

Szkoła Podstawowa nr 112

Szkoła Podstawowa nr 114

Przedszkole nr 389

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97
Pogotowie Opiekuńcze nr 2

 

 

GDAŃSK

 

Zespół Szkół Ogólnokształących nr 2


 

CHRZANÓW

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia

Dziecka i Rodziny

 SŁUPSK

 

Zespół Szkół Ponadginazjalnych nr 1

 

 

KALISZ POMORSKI


Liceum ogólnokształcące

Gimnazjum
Szkoła PodstawowaWRÓBLEW

 

Gimnazjum Publiczne


 

PABIANICE

 

Przedszkole miejskie nr 13
Przedszkole miejskie nr 3

Przedszkole Miejskie nr 5
Szkoła Podstawowa nr 9

 

 

 

BRZEZINY

 

Przedszkole miejskie nr 1
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzezinach


 

BRALIN


Gimnazjum

 

 

ZDUŃSKA WOLA

 

Przedszkole Miejskie nr 6
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 10
Gimnazjum nr 4
Publiczne Gimnazjum nr 1

Zespół Szkół nr 1
Państwowa Szkoła Muzyczna

 

 

 

SŁUPCA koło Konia

 

Przedszkole Miejskie nr 1

 

 

 

WRZOSOWA k. Częstochowy

 

Dom Dziecka

 

 

 

BEŁCHATÓW

 

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum Nr 5

 

 

 

TOMASZÓW MAZOWIECKI

 

Przedszkole Miejskie Nr 2

Zespół Szkół Nr 8

Zespół Szkół nr 6
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

 

 

ANDRESPOL

 

Przedszkole Samorządowe

 

 

 

TUSZYN

 

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2

 

 

 

 

BEZRZECZE k. Szczecina

 

Szkoła Podstawowa

 

 

 

 

GŁOWNO

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

 

 

ZGIERZ

 

Szkoła Podstawowa nr 4
Przedszkole Miejskie nr 8
Szkoła Podstawowa nr 10

Zespół Szkół nr 1
Gimnazjum nr 1

 

 

 

 

RAWA MAZOWIECKA


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Dom Dziecka

 

 

 

 

 


SZCZECIN

 

Gimnazjum nr 7
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia

 

 

 

BYDGOSZCZ


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 34

Szkoła Podstawowa nr 63

Zespół Szkół w Cekcynie koło Bydgoszczy

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych

Publiczne Gimnazjum nr 24

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Zespół Szkół im. hrabiny Anieli Potulickiej w Wojnowie koło Bydgoszczy

 

 

KATOWICE

 

Szkoła Podstawowa nr 44


 

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

 

Przedszkole nr 2

 

 

INOWROCŁAW

 

Gimnazjum nr 3

 

 

OPOCZNO

 

Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole Miejskie nr 4
Przedszkole Miejskie nr 5

Gimnazjum nr 1

 

 

CZĘSTOCHOWA


Szkoła Podsatwowa nr 49

 

 

SIERADZ


Gimnazjum nr 3

Szkoła podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 9

Przedszkole miejskie nr 5
Przedszkole miejskie nr 6
Zespół Kuratorów Zawodowych - Sąd Rejonowy
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli


 

OZORKÓW

 

Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole Miejskie nr 5
Szkoła Podstawowa nr 5

 


 

CIECHOCINEK


Przedszkole Samorządowe nr 2

 

 

 

STARE OBORZYSKA

 

Gimnazjum im Jana Pawła w Starych Oborzyskach

 

 

ŁOWICZ

 

Przedszole Miejskie Integracyjne nr 10

 

 

 

TOPOLA KRÓLEWSKA

 

Gimnazjum

 

 

 

PIĄTEK

 

Szkoła Podstawowa

 

 

 

KOSZALIN

 

Ośrodek Metodyczny KKWR

 

 

 

KROTOSZYN

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

 

 

POŁCZYN ZDRÓJ

 

Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna

 

 

 

WIELUŃ

 

Zespół Kuratorów Zawodowych - Sąd Rejonowy
Szkoła Podstawowa nr 4

 

 

 

 

NIEDŹWIEDŹ koło BIELSKA BIAŁEJ

 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

 

 

ŚREM

 

Gimnazjum nr 1


 

BUSKO ZDRÓJ

 

Przedszkole Niepubliczne

 

 

 

JAWORZE koło BIELSKA BIAŁEJ

 

Szkoła Podstawowa

 

ŁAŃCUT

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

TORUŃ


Szkoła Podstawowa nr 32
Szkoła Podstawowa nr 5

Zespół Szkół nr 9

Zespół Szkół nr 5

Szkoła Podstawowa nr 23
Gimnazjum nr 9
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

 

ŚRODA SLĄSKA


Szkoła Podstawowa nr 3

 

 

SKIERNIEWICE

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Przedszkole Miejskie nr 8
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skierniewicach

 

 

ŚWIDNIK

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

 

KUTNO

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Przedszkole Miejskie nr 3
Przedszkole Miejskie nr 15
Przedszkole Miejskie nr 16
Przedszkole Miejskie nr 17

 

 

 

 

ULHÓWEK koło Zamościa

 

Szkoła Podstawowa
Publiczne Gimnazjum

 

STARACHOWICE


Gminzajum nr 2
Gimnazjum nr 1

 

 

 

ZŁOTNIKI k/ Opola

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

 

 

LIPCE REYMONTOWSKIE

 

Przedszkole Miejskie

 

 

KIELCE


Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

 

 

RADOMSKO

 

Przedszkole miejskie nr 6

 

 

 

CZARNOCIN

 

Zespół Szkół Rolniczych

 

 

 

ŁĘCZYCA

 

Szkoła Podstawowa nr 3

 

 

 

 

SOSNOWIEC


Szkoła Podstawowa nr 23

 

 

KOLUSZKI

 

Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna

 

 

 

 

KOŚCIERZYNA

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

 

 

WŁOCŁAWEK

 

Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20

 

SKOCZÓW koło BIELSKA BIAŁEJ

 

Zespół Szkół nr 3

 


 

PARCZEW koło LUBLINA

 

Szkoła Podstawowa