SET

DOGADANA KLASA

NARZĘDZIA NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY WSPIERAJĄCE BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE KLASOWYMCelem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat struktury grupy jaką jest zespół klasowy  i procesów jakie w niej zachodzą oraz  w praktyczne umiejętności  niezbędne do świadomego wspomagania prawidłowych relacji w klasie. Wychowawca i każdy nauczyciel ma ogromny wpływ na budowanie zespołu klasowego; umiejętności wychowawcze dorosłego przekładają się   na metody pracy z dziećmi, które mogą sprzyjać dobremu funkcjonowaniu grupy ale niewłaściwie zastosowane mogą również niekorzystnie wpływać na relacje pomiędzy dziećmi.

Większość omawianych technik dotyczy pracy  z grupą w obszarach wymagających od dzieci umiejętności społecznych i trudności jakie przeżywają wszystkie zamknięte grupy (podziały i kłótnie w klasie; odrzucenie, etykietowanie, praca zespołowa, problemy z komunikacją, rywalizacja między dziećmi).


Zakres tematyczny szkolenia:

  • rozwiązywanie konfliktów w grupie: jak uczyć dzieci konstruktywnego rozwiązywania sporów, budować ich poczucie skuteczności i... pozycjonować się w roli doradcy a nie sędziego. Przygotowanie rodziców do wspierania rozwoju umiejętności mediacyjnych dzieci.

  • efektywna praca w grupie: jak zaplanować, zrealizować i omówić pracę w grupach by zrealizować część merytoryczną i skutecznie budować umiejętności pracy zespołowej

  • metoda klasowej debaty: narzędzie pomocne we wspieraniu rozwoju umiejętności komunikacyjnych

  • nowe spojrzenie na kontrakt klasowy: jak uczynić z niego dynamiczne i zindywidualizowane narzędzie wspierające radzenie sobie z problemami w klasie (plus najczęściej popełniane błędy w konstruowaniu kontraktu)

  • prawidłowe systemy motywujące, które wspomagają indywidualny rozwój, błędy które pogłębiają podział klasy

  • uwalnianie od etykiety jako narzędzie pracy wychowawczej i długoterminowa interwencja w pracy z uczniami mocno osadzonymi w określonej roli


czas trwania                   5 godzin dydaktycznych

koszt                               45 złotych od osoby

min liczba uczestników   15 osób