SET

NAUCZYCIEL NIE MUSI BYĆ PSYCHOLOGIEM ALE...

POMOC PSYCHOLOGICZNA W SYTUACJACH TRUDNYCH - UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA

 

 

Efektywność pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniami, którzy coraz częściej prezentują trudności w rozwoju społecznym i emocjonalnym, zależy w dużej mierze od  umiejętności nauczyciela z zakresu szeroko pojętej pomocy psychologicznej. Nauczyciel nie może być psychologiem ani terapeutą ale pracując z dziećmi i młodzieżą musi potrafić elastycznie zareagować w sytuacjach wymagających szczególnych narzędzi.

  • 'nie płacz, przecież nic się nie stało' - czy umiesz pocieszyć ucznia?

  • 'no wydrukowali twoje zdjęcie i coś tam dorysowali, jutro zapomną'
    - rozpoznasz traumatyczne doświadczenie?

  • 'to ty wiedziałaś, że oni pójdą na wagary i nic nie powiedziałaś?!'
    - czy wiesz jak słuchać żeby podtrzymać komunikację i relację z uczniem

  • 'nic dziwnego, że nikt cię nie lubi'
    - potrafisz zachować granice w relacji z uczniem trudnym?


czas trwania 5 godzin dydaktycznych

koszt               45 złotych od osoby

liczebność grupy min 15 osób


Możliwe jest zamówienie drugiej części szkolenia, która koncentruje się na przećwiczeniu i utrwaleniu umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej. Drugi blok ma charakter zdecydowanie warsztatowy; uczestnicy rozwiązują konkretne sytuacje problemowe z obszaru relacji z uczniami zarówno w relacji indywidualnej jak i na forum klasy.

 

czas trwania 5 godzin dydaktycznych

koszt               45 złotych od osoby

liczebność grupy min 15 osób