SET

METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

PRACA Z TRUDNYM UCZNIEM / NASTOLATKIEM - MOTYWOWANIE DO ZMIANY


Często w pracy dydaktycznej i wychowawczej spotykamy zbuntowanych uczniów - wagarujących, eksperymentujących z alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi, niezmotywowanych do nauki i do współpracy z nauczycielem. Próby nawiązania relacji z takim uczniem często kończą się poczuciem frustracji i bezsilności ze strony nauczyciela, brakiem zmiany ze strony ucznia oraz eskalacją wzajemnej mniej lub bardziej kamuflowanej agresji.


Celem tego szkolenia jest dostarczenie Państwu wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w codziennej pracy z takim uczniem. Metoda dialogu motywującego uczy jak stopniowo, etapowo budować relację i możliwość zmiany. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem konkretnych przypadków z codziennej pracy uczestników szkolenia.zakres merytoryczny:


  • Nie walcz z oporem, ale go wykorzystaj - strategie pracy z nastawionym negatywnie uczniem
  • Rozpoznanie etapu gotowości do zmiany - narzędzia diagnostyczne i adekwatne strategie zaradcze
  • Jak pomóc nastolatkowi rozpoznać swój klucz motywacyjny - metoda bilansu decyzyjnego
  • Ważne co mówisz, ale przede wszystkim jak mówisz - podstawowe zasady empatycznego kontaktu uwzględniające specyfikę rozwoju psychospołecznego nastolatkówczas trwania                    5 godzin dydaktycznych

koszt                                50 zł od osoby

liczba uczestników min.   14 osób