SET

WSPÓŁPRACA Z DYSFUNKCYJNĄ RODZINĄ UCZNIA

 

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do nawiązania relacji i efektywnej współpracy z uczniem i jego rodzicami, którzy jako rodzina doświadczają trudności uniemożliwiających zdrowe funkcjonowanie - takich jak uzależnienie / współuzależnienie, przemoc czy też przewlekła choroba.


 

Nie jest sztuką porozumieć się z rodziną zaangażowaną i zmotywowaną. Jako nauczyciel i wychowawca musisz wiedzieć jak porozumieć się z każdą rodziną.  • Zaburzenia komunikacji w rodzinie dysfunkcyjnej - jak radzić sobie z nimi w relacji z uczniem i rodzicami; jak skutecznie modelować konstruktywną komunikację
  • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka z rodziny z problemem przemocy - jak je interpretować i rozbrajać, by unikać eskalacji spirali agresji w szkole w relacji z nauczycielami i uczniami
  • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osób współuzależnionych - strategie współpracy z dziećmi i rodzicami z rodzin, w których jednego z członków dotyczy problem uzależnienia
  • Opór i brak motywacji do współpracy - skuteczne strategie wzmacniania motywacji do zmiany zachowań uczniów i rodziców
  • Mechanizmy obronne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - diagnoza i adekwatne stosowanie oddziaływań korekcyjnych

 

 

 

 


czas trwania                       5 godzin dydaktycznych

koszt                                   45 zł od osoby

liczba uczestników              min. 14 osób