SET

WSPIERANIE UMIEJĘTNOŚCI MEDIACYJNYCH UCZNIA

JAK W CODZIENNYCH KONFLIKTACH, KTÓRYCH DOŚWIADCZA UCZEŃ WSPIERAĆ JEGO SAMODZIELNOŚĆ I POCZUCIE SKUTECZNOŚCI

 

Z jednej strony oczekujemy, że uczniowie będą samodzielni i niezależni (i oczywiście kreatywni), z drugiej podejmujemy wiele działań, które niepotrzebnie utrwalają zależność dziecka od dorosłego. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia wspomagające świadome wspieranie samodzielności dziecka.


  • jak uczyć dzieci konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz pozycjonować się w roli doradcy a nie sędziego
  • jak rozwijać poczucie własnej skuteczności ucznia w codziennych sytuacjach
  • przygotowanie rodziców do wspierania rozwoju umiejętności mediacyjnych uczniów
  • błędy dorosłych, które utrudniają usamodzielnianie ucznia

 

 


czas trwania :           3 - 4 godziny dydaktyczne

koszt:                        40 złotych od osoby

liczba uczestników:    min 15 osób