SET

'A JA TEGO PISAŁ NIE BĘDĘ' - PRACA Z TRUDNYM ZACHOWANIEM UCZNIA

AGRESJA, OBNIŻONA SAMOKONTROLA, ZABURZENIA EMOCJONALNE

 

Celem szkolenia jest jak wyposażenie uczestników w  techniki radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami na lekcji min agresja słowną, opozycyjnością. Szkolenie wyposaża również w metody pracy długoterminowej z uczniem trudnym. Większość przedstawianych metod pracy opiera się nie tylko na tym, co można 'zrobić z uczniem' ale również na tym, co dorosły może zmienić modyfikując swój sposób wyrażania emocji i reagowania na zachowanie dziecka.


oferujemy Państwu dwie wersje szkolenia dotyczące trudnych zachowań uczniawersja podstawowa - 5 godzin dydaktycznych


 

  • radzenie sobie z prowokacją słowną ucznia, opozycyjnością, odmową współpracy
  • agresja impulsywna i zsocjalizowana: dwie różne kategorie zachowań trudnych, dobór konkretnych metod działania w zalezności od potrzeb ucznia
  • 'Michał jest uczniem agresywnym...' - jak przełożyć to co nazywamy 'chamstwem' i 'brakiem wychowania' na objaw i jak zaplanować pracę z określoną trudnością ucznia?
  • wybuch złości na lekcji - jak zapobiegać i radzić sobie kiedy jest za późno na zapobieganie
  • metody pracy z obniżoną samokontrolą - rozwijanie umiejętności konstruktywnego wyrażania złości
  • wzmacnianie zachowań prospołecznych - techniki pracy długoterminowej


 

 Czas trwania
Koszt
Liczba uczestników
    
5 / 6 godzin dydaktycznych
50 zł od osoby
minimum 14 osób

 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia.wersja rozbudowana - 10 godzin dydaktycznych,

czyli wersja podstawowa poszerzona o następujące zagadnienia:


  • 'Michał, ty jednak jesteś niegrzeczny' - błędne koło mechanizmu etykietowania, wsparcie ucznia w wychodzeniu z roli
  • współpraca z rodziną ucznia sprawiającego trudności wychowawcze
  • praca z wybuchem złości
  • 'I co my z nim zrobimy' - wszechstronny model współpracy w szkole, dobór metod do indywidualnych potrzeb ucznia (praca nad przypadkiem)Obydwie wersje szkolenia oparte są na analizie realnych sytuacji, jakie miały miejsce w trakcie prowadzenie zajęć,

wypowiedzi uczniów i sytuacji konfliktowych, które wymagały interwencji. Omawiane strategie działania, są konkretnymi wskazówkami do pracy na terenie szkoły.
Czas trwania                     10 godzin dydaktycznych
Koszt                                 90 złotych od osoby
Liczba uczestników           minimum 14 osób


Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia.