SET

WYWIADÓWKA BEZ PORAŻEK

PLANOWANIE I REALIZACJA WYWIADÓWEK

 

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do zaplanowania i zrealizowania wywiadówki w formie spotkania o skutecznym przepływie informacji, które daje szansę na budowanie autorytetu wychowawcy i wykracza poza sceanriusz skarg i zażaleń.  • pierwsza wywiadówka we wrześniu - informacje niezbędne dla wszystkich rodziców
  • budowanie zdrowej relacji z rodzicami: konsekwencje przekraczania granic i skracania dystansu
  • trudne momenty na wywiadówkach: postawa roszczeniowa, agresja wobec nauczyciela, ingerowanie w zakres materiału i metody pracy
  • wychowawca w obliczu konflitku rodziców z innym nauczycielem
  • sposoby działania w sytuacjach wymagających szczególnej wrażliwości  (finanse, przywileje, pomoc dla uczniów)
  • informacje, które należy przekazywać na forum oraz w indywidualnej rozmowie
  • trudności w pracy z grupą dorosłych - czyli rodzice w ławkach szkolnych

 Czas trwania                4 godziny dydaktyczne
Koszt                            40 złotych od osoby
Liczba uczestników      minimum 14 osób

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz profesjonalne materiały szkoleniowe.