SET

WYWIADÓWKA BEZ PORAŻEK

PLANOWANIE I REALIZACJA WYWIADÓWEK

 

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do zaplanowania i zrealizowania wywiadówki, która nie będzie listą skarg i zażaleń dotyczących zachowania uczniów ale raczej spotkaniem, które pozwoli wychowawcy pokazać jak widzi grupę dzieci, proces jaki między nimi zachodzi i sukcesy oraz trudności jakie z niego wynikają.


Wywiadówka wymaga również umiejętności pracy z grupą dorosłych, która jest absolutnie wyjątkowa - bo będziemy z nią omawaić jeden z najtrudniejszych tematów - dzieci. Nie ma tematu wywołującego większe emocje i konflikty, a za sposób rozmowy o dzieciach, działania uruchomione w sytuacjach konfliktowych odpowiedzialność bierze prowadzący spotkanie. Nauczyciel.


 

 

  • budowanie zdrowej relacji z rodzicami: świadome zarządzanie relacją z rodzicem
  • wychowawca w obliczu konflitku rodziców z innym nauczycielem oraz konfliktu między rodzicami
  • sposoby działania w sytuacjach wymagających szczególnej wrażliwości  (finanse, przywileje, pomoc dla uczniów)
  • informacje, które należy przekazywać na forum oraz w indywidualnej rozmowie
  • trudności w pracy z grupą dorosłych - czyli rodzice w ławkach szkolnych

 Czas trwania                4 godziny dydaktyczne
Koszt                             40 złotych od osoby
Liczba uczestników      minimum 15 osób

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz profesjonalne materiały szkoleniowe.
Szkolenia poza Łodzią wyceniane są indywidualnie.