SET

UWALNIANIE UCZNIA OD ETYKIETY

DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA PRACY WYCHOWAWCZEJ


W każdym zespole klasowym funkcjonują uczniowie, którzy są zamknięci w określonej roli - zdefiniowani precyzyjną etykietą. Kiedy pomyślimy: mądraliński, niegrzeczny, agresywny, głupi czy też kujon, lizus - z łatwością przywołujemy nazwisko, które kojarzymy z danym przymiotnikiem. Kłopot w tym, że ten przymiotnik bardzo ogranicza rozwój dziecka; elastyczność i adekwatność zachowania, nabywanie umiejętności społecznych i budowanie relacji - odbywa się zawsze  przez pryzmat etykiety. Kto chciałby przyjaźnić się z głupkiem, a kto zabierze na wycieczkę agresywnego prowokatora? Jednym z trudniejszych i ważniejszych zadań wychowawcy oraz nauczyciela jest wspieranie ucznia w procesie uwalniania się od etykiety. Wyjście z roli nieuka czy pupilka pani jest dla wielu dzieci pierwszą szansą na funkcjonowanie adekwatne do ich możliwości.


  • kiedy etykieta jest wynikiem okoliczności lub systemu rodzinnego i  nie ma nic wspólnego z dzieckiem
  • działania otoczenia, które utrwalają etykietę
  • trudności z wprowadzeniem zmiany - praca z oporem
  • zmiana roli jako długoterminowa interwencja wychowawcza w pracy z uczniem
  • współpraca z rodzicami nad wprowadzeniem zmiany w domu

 

 

 


czas trwania    4 godziny dydaktyczne

koszt                40 złotych od osoby

liczba uczestników min 15 osób