SET

ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY


Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zaburzeń lękowych i pracy z dzieckiem oraz jego rodziną. Szczególnie duży nacisk kładziemy na współpracę z systemem rodzinnym i szkołą. Omawiane metody obejmują nie tylko oddziaływanie terapeutyczne podczas pracy z dzieckiem ale też pozwalają modelować funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym

a przede wszystkim w szkole.


zakres merytoryczny


  • styl wychowania, korzyści z w rodzinie związane z trudnościami dziecka, rodzice w procesie usamodzielniania się - widzenie rodziny jako całości (rodzinna historia lęku)
  • przekaz lęku w rodzinie
  • zaburzenia psychosomatyczne u dzieci związane ze stresem szkolnym
  • odmowa chodzenia do szkoły - dynamika rozwoju fobii szkolnej
  • praca z dzieckiem odmawiającym chodzenia do szkoły - model wsparcia ze strony szkoły i domu, zasady oraz interwencje ułatwiające funkcjonowanie w szkole
  • zachowania, które mogą być objawem zaburzeń lękowych i ... łatwo pomylić je np. z opozycyjnością
  • lęk separacyjny
  • mutyzm
  • techniki pracy z lękiem (elementy bajkoterapii, techniki projekcyjne, behawioralne, praca z systemem rodzinnym)

 

 

 

 

Czas trwania
Koszt
Liczba uczestników    
8 godzin dydaktycznych
75 zł od osoby
minimum 14 osób

 

 

Istnieje możliwość negocjacji cen.