SET

ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w metody pracy z lękiem, które umożliwiają dziecku obniżenie napięcia i budują jego poczucie skuteczności oraz pokazanie możliwości wsparcia rodziny, która funkcjonuje z dzieckiem przeżywającym lęk.
  • widzenie rodziny jako całości (rodzinna historia lęku - przekaz lęku w rodzinie ) - postawy rodziców wobec lęku dziecka

  • towarzyszenie dziecku lękowemu - wsparcie, które wspiera poczucie skuteczności dziecka

  • odmowa chodzenia do szkoły - dynamika rozwoju fobii szkolnej

  • praca z dzieckiem odmawiającym chodzenia do szkoły - model wsparcia ze strony szkoły i domu, zasady oraz interwencje ułatwiające funkcjonowanie w szkole

  • zachowania, które mogą być objawem zaburzeń lękowych i maski jakie przyjmuje lęk u dzieci

  • techniki pracy z lękiem (elementy bajkoterapii, techniki projekcyjne, behawioralne, praca z systemem rodzinnym)

 

 

 

 

 

 

Czas trwania
Koszt
Liczba uczestników    
8 godzin dydaktycznych
90 zł od osoby
minimum 14 osób

 

 

Istnieje możliwość negocjacji cen.