SET

PRACA Z RODZINĄ DYSFUNKCYJNĄ

UCZNIA / WYCHOWANKACelem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne, które są podstawą do pracy z rodziną dysfunkcyjną; nawiązania kontaktu, zbudowania relacji i podjęcia działań w obszarze pomocy psychologicznej. Praca z rodziną niezmotywowaną, której dysfunkcyjność może mieć różne przyczyny: przemoc, uzależnienie, zaniedbanie, migrację zarobkową rodziców jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich psychologów i pedagogów. Oferujemy dwie wersje szkolenia:wersja podstawowa 8 godzin dydaktycznych


 • Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny - podstawowe pojęcia
 • Diagnostyka dysfunkcji sytemu rodzinnego wynikających z zablokowania rozwoju rodziny w naturalnym kryzysie
 • Zaburzenia komunikacji w rodzinie dysfunkcyjnej - jak radzić sobie z nimi w relacji z dziećmi i rodzicami; jak skutecznie modelować konstruktywną komunikację
 • Budowanie relacji w środowisku ograniczającym kontakt: kontakt z rodziną w szkole / w instytucjach pomocowych
 • Rozpoznawanie własnych trudności i ograniczeń w budowaniu relacji z rodziną dysfunkcyjną
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka z rodziny z problemem przemocy - jak je interpretować i rozbrajać, by unikać eskalacji spirali agresji w szkole w relacji z nauczycielami i uczniami

 

 

Czas trwania                    8 godzin dydaktyczncyh
Koszt                                100 złotych od osoby
Liczba uczestników          minimum 14 osób

 

 

wersja rozbudowana (16 godzin dydaktycznych) czyli podstawowa poszerzona o następująca zagadnienia


 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osób współuzależnionych - strategie współpracy z dziećmi i rodzicami z rodzin, w których jednego z członków dotyczy problem uzależnienia
 • Opór i brak motywacji do współpracy - skuteczne strategie wzmacniania motywacji do zmiany zachowań uczniów i rodziców z wykorzystaniem techniki Wywiadu Motywującego wg W.Millera
 • Mechanizmy obronne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - diagnoza i adekwatne stosowanie oddziaływań korekcyjnych
 • Podstawowe umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej we współpracy z rodziną dysfunkcją - budowanie wspierającego kontaktu i neutralnych komunikatów, uruchamianie uważnosci na wypowiedzi oceniające, doradcze i pouczające
 • Domowa profilaktyka - zasady zapobiegania dysfunkcjom systemu rodzinnego

 

 

Czas trwania                    16 godzin dydaktyczncyh
Koszt                                160 złotych od osoby
Liczba uczestników          minimum 14 osób