SET

TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

Odbiorcy szkolenia : specjaliści, którzy w swojej codziennej pracy prowadzą trudne rozmowy z rodzicami uczniów i przedszkolaków (nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy)

Cel szkolenia: Omówienie na konkretnych przypadkach możliwości przekształcenia pytań, opinii , uwag tak aby rodzic nie czuł się atakowany i oceniany. Przedstawienie strategii przeprowadzenia efektywnego wywiadu z rodzicem. Pokazanie błędów komunikacyjnych jakie popełniamy przekazując rodzicowi trudne informacje, i tym samym blokujemy poczucie bezpieczeństwa i utrudniamy zbudowanie relacji z rodzicem.


Program szkolenia:


  • Przygotowanie do wywiadu, obszary o które należy zadbać i narzędzia, które pozwolą uniknąć chaotycznej rozmowy

  • Wybieranie obszarów do wywiadu które uwzględniają cel spotkania i omawiany problem oraz realny wpływ rodzica.

  • Pytania przekraczające granice i obszary konfliktogenne - świadome modelowanie trudnych momentów w rozmowie

  • Sformułowania oceniające, sugerujące (dlaczego nie byli państwo u psychologa, czy tylko tata pomaga w lekcjach, jaką pomoc zapewniliście dziecku dotychczas?) - praca na przypadkach konkretnych sytuacji problemowych

  • Przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy, podczas której trzeba przekazać rodzicowi trudne informacje (o agresywnym zachowaniu, objawach, które wskazują na konieczność konsultacji ze specjalistą, kłopotach społecznych dziecka, o widocznych zaniedbaniach)

  • Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami: wywiadówek, spotkań o charakterze mediacyjnym pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami, konfliktu między rodzicami i nauczycielami czy też konkretnego dziecka w zespole klasowym. Omówimy warianty różnych sytuacji (opisy przypadków) i zasady ich rozwiązywania, które nie eskalują problemu i umożliwiają kontrolę całego procesu. Strategie pracy z konfliktem na forum możemy też omówić na przykładzie sytuacji przedstawionych przez uczestników szkolenia


Nabyta wiedza i umiejętności pozwoli uczestnikom

Przygotować się i przeprowadzić trudną rozmowę z rodzicem z uwzględnieniem specyfiki tematu rozmowy
Przygotować się do wywiadu i przeprowadzić go tak, żeby realizował jasno określony cel
Analizować sformułowania jakich używamy w sytuacji napięcia i konfliktu i przekształcać je na komunikaty wspierające budowanie relacji
Przeprowadzić grupowe spotkanie z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej

Cena: 90 zł od osoby
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenia realizowane poza Łodzią wyceniane są indywidualnie. Min liczba uczestników 15 osób


prowadzenie Agnieszka Misiak
Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzę Firmę Szkoleniową SET www.set.edu.plKażdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.