SET

PROBLEM WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO DZIECKA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ORAZ POMOC DZIECKU I JEGO RODZINIE

 

 


Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w  wiedzę dotyczącą przemocy seksualnej wobec dzieci, funkcjonowania rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego oraz umiejętność pkreślania czynników ryzyka w rodzinie. W programie szkolenia duży nacisk położono na profilaktykę i metody wzmacniania u dzieci poczucia granic oraz zasad rozmawiania w obszarze tematów związaych z seksualnością. Oferujemy dwie wersje szkolenia:

 

wersja podstawowa 10 godzin dydaktycznych

 

 • Typy przemocy seksualnej
 • Czynniki ryzyka w środowisku i rodzinie, w której dochodzi do wykorzystania. Co powinno zwrócić uwagę, o co pytać
 • Rodzina, w której dochodzi do przemocy seksualnej (jak to możliwe, że nikt nie zauważył?)
 • Prawidłowości rozwoju seksualnego dziecka
 • Objawy przemocy seksualnej u dziecka (specyficzne i niespecyficzne)
 • Dynamika przemocy seksualnej. techniki manipulacyjne sprawców.
 • Wpływ pornografii na rozwój dziecka
 • Instytucje i procedury prawne angażowane w pomoc dziecku wykorzystanemu seksualnie

 


Czas trwania               8 godzin dydaktycznych
Koszt                           90 złotych od osoby
Liczba osób:                minimum 14 osób


 

Wersja rozbudowana (16 godzin dydaktycznych) poszerzona o następujące zagadnienia:

 

 

 • Procedura informowania opiekuna dziecka o niepokojących objawach lub faktach ujawnionych przez dziecko:
 • Budowanie poczucie bezpieczeństwa w trakcie rozmowy (informuję nie obwiniam)
 • Seksulaność w rodzinie - rozumienie rozwoju sesksualnego dziecka i wynikających z niego zmian w funkcjonowaniu
 • Psychoedukacja dziecka - rodzaje dotyku
 • Określanie u dziecka granicy własnego ciała
 • Ćwiczenia uczulające dziecko na pułapki kontaktu z dorosłymi (dialogi, scenki, scenariusze do pracy z dziećmi)
 • dziecko i jego prawo do prywatności i intymności w systemie rodzinnym
 • Jak rozmawiać z dzieckiem na temat spraw intymnych i jak odpowiadać na trudne pytania

 

Na podstawie materiałów szkoleniowych dr Agnieszki Widery-Wysoczańskiej

 

 


Czas trwania               16 godzin dydaktycznych
Koszt                           150 złotych od osoby
Liczba osób:                minimum 14 osób