SET

KREATYWNE METODY W PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

JAK BUDOWAĆ RELACJE Z DZIECKIEM NIE BAZUJĄC TYLKO NA SŁOWACH

 

Pracując z dziećmi często bazujemy na słowie, budujemy relację poprzez rozmowę, chcemy analizować problem, dochodzić przyczyny. Wszystko w oparciu o kontakt słowny, który dla większości dzieci jest po prostu trudny. Trudno ubrać im w słowa swoje odczucia i problemy, trudno skupić się na abstrakcyjnych rozważaniach i rozwiązaniach dotyczących, uczuć, relacji, zachowania. Dzieci potrzebują nawiązać kontakt poprzez robienie czegoś wspólnie, potrzebują mówić o swoich kłopotach i odczuciach bawiąc się i lubią rozwiązania, które są działaniem, konkretnym, namacalnym narzędziem. Właśnie o tym będziemy mówić na szkoleniu


  • Jak nawiązać kontakt i zacząć budować relację z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym; stworzenie kontraktu, określenie celu, bezpiecznych ram
  • Rysunkowe strategie ułatwiające dziecku przedstawienie swoich kłopotów
  • Rysunek jako parafraza i podsumowanie wypowiedzi dziecka - rysunkowe podsumowania, schematy do zabrania do domu jako pomoc dla rodzica i dziecka
  • Wplatanie kłopotu, trudności, objawu dziecka w zabawę - dopasowanie do potrzeb
  • Wykorzystanie sznurków / linek do obrazowania zmian w czasie
  • Praca z napięciem poprzez zabawy: ruchowe, słowne i rysunkowe
  • Wykorzystanie przedmiotów i zabawek w obrazowaniu dziecku jego trudności (z przetwarzaniem napięcia, interpretacją wydarzeń, reakcjami somatycznymi)
  • Metafora w pracy z emocjami dziecka
  • Wykorzystanie bajek - niekoniecznie terapeutycznych

Wszystkie omawiane przykłady technik pracy z dziećmi omawiam na przykładzie pracy z lękiem (również z lękiem przed zasypianiem), pracy ze złością i poczuciem własnej wartości oraz skuteczności dziecka.
cena 80 zł od osoby
minimalna liczebność grupy 14 osób


 

prowadzenie Agnieszka Misiak


Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.