SET

DZIECIĘCA ZŁOŚĆ

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W RADZENIU SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ I ROZWIJANIU SAMOREGULACJI

Celem szkolenia jest pokazanie i przećwiczenie strategii, które wspierają dzieci w rozwoju umiejętności konstruktywnego wyrażania złości i budowaniu samoregulacji. Wszystkie trudności w zachowaniu dziecka omawiane są na bazie studium przypadku i konkretnych sytuacji jakich doswiadczają rodzice i nauczyciele. Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Szkolenie skierowane do pedagogów i psychologów oraz studentów 5 roku kierunków pokrewnych

Program


- projektowanie zabaw terapeutycznych do pracy nad złością - w indywidualnym kontakcie z dzieckiem (narzędzia, karty, pomoce, bajki terapeutyczne przydatne w codziennej pracy)

- rola dorosłego w budowaniu samoregulacji u dzieci: postawy dorosłych wobec dziecięcej złości i ich wpływ na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami - praca z rodzicami

- schematy w funkcjonowaniu rodziny, które są stałym punktem zapalnym - praca z rodzicami nad zmianą schematu

- wybuch złości: praca z dziećmi, które prezentują duże i powtarzające się wybuchy złości: 3 etapowy model pracy w ujęciu poznawczo - behawioralnym

- sposoby towarzyszenia dziecku, które pomagają mu rozumieć swoją złość i budują relację z dorosłym, dobór działania do indywidualnych potrzeb dziecka

- co dzieje się w mózgu dziecka, które traci kontrolę - ograniczenia rozwojowe, które wyznaczają możliwości samoregulacji dziecka jak i zmiany, które otoczenie chciałoby wprowadzić w jego zachowaniu

prowadzenie Agnieszka Misiak
Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.


Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
Koszt: 9
0 złotych od osoby 
Liczba uczestników:
minimum 14 osób Szkolenia poza Łodzią wyceniane są indywidualnie