SET

W ŚWIECIE CISZY

PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI SŁUCHU I JEGO RODZINĄ

 


W każdej masowej placówce oświatowej, od przedszkola po szkołę średnią może pojawić się uczeń z niedosłuchem. Będzie to niewątpliwie dziecko wymagające wiedzy i umiejętności, które zapewnią mu wsparcie zarówno w obszarze rozwoju poznawczego jakbi (jeśli nie przede wszystkim, społecznego). Od psychologa, pedagoga i wychowawcy będzie zależało czy rówieśnicy będą przygotowani do współpracy i zrozumienia specyficznych potrzeb dziecka z taką dysfunkcją. Szkolenie przygotowuje do bezpośredniej pracy z dzieckiem niedosłyszącym jak również z jego rodziną. Studium przypadku obejmuje różne relacje: dziecko z dysfunkcją słuchu i słyszący rodzice / rodzice z dysfunkcją słuchu i słyszące dziecko / dziecko upośledzone z dysfunkcją słuchu. 

 

  • narzędzia diagnostyczne stosowane w poradnictwie dzieci niesłyszących
  • wpółczesne metody wychowania językowego dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu (metody audytywno-werbalne, oralne, fonogestów, system językowo-migowy, komunikacja totalna, bilingwilizm)
  • współpraca poradni i szkoły z rodziną dziecka niesłyszącego: rodzice słyszący, niesłyszący - charakterystyka relacji, niezbędne umiejętności interpersonalne oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
  • specyfika diagnozy i wychowania dziecka upośledzonego z dysfunkcją słuchu
  • omówienie drogi edukacyjnej dziecka z zaburzeniami słuchu - możliwości wsparcia rodziców w doborze najlepszej dla dziecka opcji.
  • pole słuchowe - ćwiczenia ukazujące zakres niesłyszalnych dźwięków przy różnych ubytkach słuchu
  • specyficzne uwarunkowania rozwoju dziecka z wadą słuchu, ze szczególnym naciskiem na rozwój mowy
  • charakterystyka polskiego języka migowego i miganego.
  • charakterystyka uszkodzeń słuchu (klasyfikacja BIAP - Międzynarodowe biuro audiofonologii)

 

 

 

Czas trwania                  8 godzin dydaktycznych
Koszt                              90 złotych od osoby
Liczba uczestników        minimum 14 osób