SET

ZŁOŚĆ I OPOZYCYJNOŚĆ NASTOLATKA

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI I ZACHOWANIAMI NASTOLATKA

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z nastolatkami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności reagowania na trudne zachowania, radzenia sobie w konflikcie - szczególnie na forum rgupy a także wspierania nastolatka w rozumieniu tego co się z nim dzieje. Celem szkolenia jest również pokazanie jak rozumieć opozycyjność nastolatka, jego perspektywę widzenia rzeczywistości i jak nie zrywać relacji mimo trudności w komunikacji.- specyfika neurobiologii nastolatka - jak etap rozwoju przekłada się na wyrażanie emocji i interpretowanie zachowania otoczenia


- opozycyjność jako cecha rozwojowa i sposoby radzenia sobie z zachowaniami opozycyjnymi


- praca z prowokacją słowną na forum zespołu klasowego


 - rozmowa interwencyjna jako startegia wspierająca budowanie relacji z nastolatkiem


 - wyznaczanie standardów komunikacji w grupie: metody dyscyplinowanie powiększające opór,
   modelowanie jako punkt wyjścia do ustalania zasad komunikacji


 - metoda realnego kontraktu w pracy z nastolatkiem


- identyfikacja własnych trudności w pracy z oporem nastolatka


- proces grupowy w zespole kalsowym nastolatków - jedna z perspektyw rozumienia zachowań trudnych


czas trwania:  8 h dydaktycznych
koszt: 100 zł / osoba

minimalna liczba uczestników: 14 osób