SET

METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO. PRACA Z TRUDNYM NASTOLATKIEM.


Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych, pomocnych w pracy z nastolatkami prezentującymi dysfunkcyjne zachowania, jak również członkami ich rodzin, którzy nie potrafią skutecznie zmienić własnej strategii oddziaływań wobec dziecka. Szkolenie opiera się na metodzie Wywiadu Motywacyjnego wg M. Millera, która daje szansę na wprowadzenie realnej zmiany w rodzinie doświadczającej bezradności i  bezsilności oraz na zbudowanie relacji z nastolatkiem.


  • motywacja do zmiany jako proces - podstawy wieloetapowego modelu zmiany wg Prochaski iDiClemente
  • nie walcz z oporem, ale go wykorzystaj - strategie pracy z buntem, negatywnym nastawieniem irezygnacją
  • rozpoznanie etapu gotowości do zmiany - narzędzia diagnostyczne i adekwatne strategie zaradcze
  • jak rozpoznać klucz motywacyjny - metoda bilansu decyzyjnego
  • ważne co mówisz, ale przede wszystkim jak mówisz - podstawowe zasady empatycznego kontaktu uwzględniające specyfikę komunikacji w rodzinach dysfunkcyjnych


Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
Koszt:
90 złotych od osoby 
Liczba uczestników:
minimum 14 osób