SET

UCZEŃ Z DEPRESJĄ

MIĘDZY WSPARCIEM A WYMAGANIAMI

 

Szkolenie skierowane do psychologów, pedagogów, wychowawców, studentów kierunków pokrewnych (5 rok studiów).

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętność rozpoznawania symptomów depresji u dzieci na rożnych etapach wiekowych oraz przedstawienie możliwości wpierania dziecka na terenie szkoły.

Program

  • Wpływ depresji na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i poznawcze ucznia.
  • Maski depresji u dzieci
  • Interwencja w szkole po próbie samobójczej - jak rozmawiać z innymi dziećmi.
  • Wspieranie dziecka w szkolnej codzienności - prowadzenie dialogu z depresyjnymi objawami
  • Praca nad poczuciem własnej wartości ucznia

czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

koszt:   40 złotych od osoby

liczba uczestników: min. 14 osób