SET

ADHD

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZKOLE


 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na redukowanie zachwań niepożądanych, rozróżnienie objawów od celowych działań, wdrożenie skutecznego planu pracy, który umozliwi prowadzenie lekcji w masowej szkole, w zwykłej klasie, w której jest uczeń z diagnozą.

 wersja podstawowa: 6 godzin dydaktycznych


 • objawy ADHD z perspektywy dziecka, rodzica i nauczyciela
  - analiza opinii, obserwowanie dziecka i wyciąganie diagnostycznych wniosków

 • strategie pracy z trzema grupami objawów

  - nadruchliwość: lekcja i przerwa z dzieckiem nadruchliwym - działanie według planu zamiast
    działań interwencyjnych

  - nadimpulsywność: wdrażanie zasad i kontraktów, dostosowanie otoczenia
    do możliwości dziecka
  - zaburzenia uwagi: dostosowanie sposobu prowadzenia lekcji, zasady komunikowania się,
    skuteczne wydawanie poleceń, wdrażanie
  harmonogramów

 • narzędzia niezbędne w procesie modyfikacji zachowań niepożądanych
  - chwalenie według określonych zasad
  - spójny system zasad, nagród i konsewkencji,technika żetonowa, bank minut

 • współpraca z rodzicami dzieckaCzas trwania                5 godzin dydaktycznych
Koszt                            50 złotych od osoby
Liczba uczestników      minimum 14 osóbwersja rozbudowana: 10 godzin dydaktycznych
zakres tematyczny szkolenia podstawowego rozbudowany o następujące tematy:


 • rozwiązywanie nietypowych problemów (wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia dodatkowe)
 • świadome wzmacnianie relacji z rówieśnikami
 • budowanie spójnego systemu wsparcia szkoła - dom
 • zasady odrabiania lekcji dostosowane do obajwów i możliwości
 • radzenie sobie z wybuchem złości na lekcjiCzas trwania                10 godzin dydaktycznych
Koszt                            90 złotych od osoby
Liczba uczestników      minimum 14 osóbIstnieje możliwość negocjacji cen.