SET

PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI UWAGI

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZKOLE

 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli wszystkich przedmiotów do prowadzenia lekcji z uwzględnieniem potrzeb uczniów z zaburzeniami uwagi. W tej grupie znajdują się równiez ci uczniowie, którzy nie mają diagnozy i określa się ich mianem rozkojarzonych lub łatwo dekoncentrujących się. 


  • realne możliwości rozwojowe dziecka z trudnościami w koncentracji uwagi - czego  nauczyciel może wymagać na różnych etapach naucznia
  • dostosowanie

         - konstrukcji lekcji

         - sposobu komunikowania się: skuteczne wydawanie poleceń, motywowanie,

         - konstrukcji klasówki / testu - do możliwości dziecka z obniżoną zdolnością koncentracji uwagi

         - otoczenia - które ma sprzyjać skupieniu a nie rozpraszać

  • ćwiczenia wspomagające rozwój uwagi, narzędzia wspomagające w kontekście ustawy dotyczącej specjalnych potrzeb edukacyjnych (PDW)
  • odrabianie lekcji adekwatne do możliwości ucznia - techniki pracy dla rodziców (które świetnie sprawdzają się podczas pracy w domu z każdym dzieckiem i stanowia odpwoiedź na pytanie 'co mam zrobić, żeby on odrobił lekcje?)

Czas trwania                4 - 5 godzin dydaktycznych
Koszt                            45 złotych od osoby
Liczba uczestników      minimum 14 osób