SET

UCZEŃ SŁABOSŁYSZĄCY W MASOWEJ SZKOLE

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli pracujących w masowej szkole w umiejętność pracy z uczniem słabosłyszący.


  • charakterystyka środowiska ludzi słabosłyszących i niesłyszących
  • charakterystyka uszkodzeń słuchu (klasyfikacja BIAP)
  • omówienie drogi edukacyjnej dziecka z zaburzeniami słuchu
  • współpraca szkoły z rodziną dziecka słabosłyszącego i niesłyszącego: rodzice słyszący, niesłyszący - charakterystyka relacji, niezbędne umiejętności interpersonalne nauczycieli

ćwiczenia:

  • pole słuchowe - banan - ćwiczenia ukazujące zakres niesłyszalnych dźwięków przy różnych ubytkach słuchu
  • podstawy komunikacji z osobą niesłyszącą i słabosłyszącą (nauka polskiego alfabetu palcowego, ćwiczenia w przekazywaniu podstawowych komunikatów)

materiały dla uczestników: pole słuchowe, klasyfikacja BIAP, audiogramy do ćwiczenia


 

Czas trwania                  3 - 4 godziny dydaktyczne
Koszt                              40 złotych od osoby
Liczba uczestników        minimum 14 osób