SET

DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W MASOWEJ SZKOLE

JAK WSPIERAĆ I POMAGAĆ ABY NIE PRZEKRACZAĆ GRANIC I KOMFORTU EMOCJONALNEGO DZIECKA

 

Kiedy staramy się porozumieć się z dzieckiem, którego diagnoza łączy się z wieloma ograniczeniami, często mimo dobrych chęci czujemy się niepewnie i nie wiemy jak nawiązać kontakt, żeby nie urazić dziecka, nie przekroczyć jego granic i poczucia godności. Najlepsze intencje nie wystarczą, jeśli nie wiemy, jak je sformułować i przełożyć na działanie adekwatne do rzeczywistych potrzeb dziecka, a nie naszych wyobrażeń o jego trudnościach.Osoby głuche i słabosłyszące:

W pracy z niedosłyszącym uczniem wydaje nam się, że wystarczy mówić głośniej i znowu 'wydaje się' jest niewystarczającą strategią, bo takie rozwiązanie niewiele zmieni w jego funkcjonowaniu na lekcji.

 • Jak funkcjonują osoby głuche, czy słabosłyszących od głuchych różni tylko aparat słuchowy?
 • Zasady kontaktu z dziećmi niedosłyszącymi - nawiązanie pierwszego kontaktu, metody zwracania uwagi osób głuchych, sposoby komunikowania się.
 • Opis usługi wideotłumacza oraz roli tłumacza języka migowego w trudniejszych sytuacjach społecznych.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

 • Kontakt z osobami z upośledzeniem w stopniu lekkim - czego możemy oczekiwać od ucznia, a jakie zachowania są poza jego kompetencjami 
 • Sposoby postępowania wobec zachowań autoagresywnych

Osoby niewidome i słabo widzące

Czy ucznia niedowidzącego prowadzimy za rękę czy wręcz przeciwnie to on trzyma nasze ramię - ta i wiele innych drobnych, codziennych sytuacji, które budują relację z uczniem, decydują o jego poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu do nauczyciela.

 • Jak funkcjonują osoby niewidome?
 • Specyficzne problemy występujące w komunikacji z osobami niewidomymi (pies-przewodnik, opis wspólnego miejsca przebywania niewidomych i widzących, sposoby „pokazywania" kierunków, orientacja w terenie).
 • Zasady konstruktywnego kontaktu z osobami niewidomymi.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

 • Rodzaje zaburzeń ruchowych.
 • Sposoby postępowania wobec osób na wózkach, z kulami, z niedowładami, z brakami kończyn.
 • Podstawowe empatycznego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością ruchową - wybrane sytuacje społeczne (pomoc przy jedzeniu, czynnościach, które wymagają samoobsługi)

 • Jak wspierać adaptację w zespole klasowym dziecka z konkretną niepełnosprawnością i jak przygotować rówieśników do rozumienia ograniczeń, które wynikają z diagnozy ucznia? (Czy dzieci mają pomagać, jak i jak powinny oferować pomoc)

 

czas trwania: 4 - 5h dydaktycznych
koszt: 50 zł od osoby
minimalna liczba uczestników: 14 osób