SET

UCZEŃ TRUDNY. PRACA METODĄ KONTRAKTU OPARTEGO NA RELACJI 30.11.2019 ŁÓDŹSzkolenie skierowane do pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności wspierania dzieci w procesie pracy nad zmiana zachowania.
W pracy z uczniem często bazuje się na spisywaniu kontraktu, który ma formę listy zobowiązań i pomysłów na nowe, 'lepsze zachowanie'. I taki kontrakt działa bardzo dobrze, szczególnie w momencie podpisywania, kiedy to podpisujący całym sercem wierzy, że da radę. Później działa już różnie a każdy kolejny kontrakt, często nazywany 'kontraktem ostatniej szansy', działa jeszcze mniej.
Inna strategią jest zakładanie dzieciom z trudnościami w zachowaniu zeszytu, w którym nauczyciel na koniec każdej lekcji parafuje 'zachowanie' lub 'aktywność na lekcji'. To bywa metoda, która krótką drogą prowadzić może do wyuczonej bezradności i prośby ucznia 'niech mi tu pani podpisze, nie wiem za co i co, cokolwiek, żebym już mógł iść na przerwę'.

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ NA SZKOLENIU?

  • Jak realnie ocenić możliwość zmiany zachowania dziecka?
  • Budowanie programu pracy w oparciu o dane z analizy struktury grupy, relacji z nauczycielami, etykiety z jaką dziecko funkcjonuje i jego potrzeb.
  • Jak zaplanować motywatory (bez nagród i kar) zwiększające szanse ucznia na sukces?
  • Działania wspierające jakie dorośli muszą podjąć żeby program pracy z uczniem był skuteczny?
  • Jak rozplanować ocenę skuteczności kontraktu i jak go modyfikować kiedy słabo działa?
  • Jak pracować z uczniem po nastu kontraktach, który jest już bierny i zniechęcony? Rola dobrej relacji z nauczycielem w procesie zmiany
  • Wpływ 'obietnicy poprawy', rozliczania ucznia z niedotrzymania ustaleń i wyciągania konsekwencji w sytuacji niepowodzenia na jego samoocenę, poczucia wpływu na własne zachowanie. I o tym co możemy zaoferować w zamian.Na szkoleniu będziemy pracować w oparciu o konkretne przypadki dzieci z trudnościami w zachowaniu (obniżona samokontrola, nadimpulsywność, skłonność do wybuchów złości), z obniżoną samooceną, osadzonych w trudnej roli grupowej (np. kozła ofiarnego)

Termin: 30 listopada 2019

Cena: 150 zł od osoby
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce: SP 199 Łódź, Elsnera 8 w godz 10.00 - 17.00
Zapisy : firmaset@gmail.com
(w mailu imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie kierunkowe)

prowadzenie Agnieszka Misiak
Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.