SET

DOGADANA KLASA. NARZĘDZIA WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCE DOBRE RELACJE W GRUPIE. 28.03.2020

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat struktury grupy jaką jest zespół klasowy i procesów jakie w niej zachodzą oraz w praktyczne umiejętności niezbędne do świadomego wspomagania prawidłowych relacji w klasie.

Większość omawianych technik dotyczy pracy z grupą w obszarach wymagających od dzieci umiejętności społecznych i trudności jakie przeżywają wszystkie zamknięte grupy (podziały i kłótnie w klasie; odrzucenie, etykietowanie, praca zespołowa, problemy z komunikacją, rywalizacja między dziećmi, zespół w którym jest dziecko w roli ofiary).

Program

- narzędzia do analizy struktury grupy i pracy z dziećmi zamkniętymi w roli (ofiary, sprawcy, pomocnika nauczyciela),

- uwalnianie od etykiety jako narzędzie pracy wychowawczej i długoterminowa interwencja w pracy z uczniami mocno osadzonymi w określonej roli

- uczeń z diagnozą w klasie (jak przygotować dzieci i rodziców - procedury)

- świadome zarządzanie relacją z uczniem trudnym i wymagającym

- rozwiązywanie konfliktów w grupie: narzędzia wspierania umiejętności mediacyjnych uczniów, praca z konfliktem grupowym, wychodzenie z roli sędziego w relacji z dziećmi

- nowe spojrzenie na kontrakt klasowy: jak uczynić z niego dynamiczne i zindywidualizowane narzędzie wspierające radzenie sobie z problemami w klasie (plus najczęściej popełniane błędy w konstruowaniu kontraktu)

Cena: 150 zł od osoby
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce: SP 199 Łódź, Elsnera 8 w godzinach 10 - 17 / 28 marca 2020
Zapisy : firmaset@gmail.com
(w mailu imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie kierunkowe, temat szkolenia i data jego realizacji)

prowadzenie Agnieszka Misiak


Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.