SET

KREATYWNE METODY W PRACY PSYCHOLOGA 15.12.2019 ŁÓDŹ


Pracując z dziećmi często bazujemy na słowie, budujemy relację poprzez rozmowę, chcemy analizować problem, dochodzić przyczyny. Wszystko w oparciu o kontakt słowny, który dla większości dzieci jest po prostu trudny. Trudno ubrać im w słowa swoje odczucia i problemy, trudno skupić się na abstrakcyjnych rozważaniach i rozwiązaniach dotyczących, uczuć, relacji, zachowania. Dzieci potrzebują nawiązać kontakt poprzez robienie czegoś wspólnie, potrzebują mówić o swoich kłopotach i odczuciach bawiąc się i lubią rozwiązania, które są działaniem, konkretnym, namacalnym narzędziem. Właśnie o tym będziemy mówić na szkoleniu


  • Jak nawiązać kontakt i zacząć budować relację z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym; stworzenie kontraktu, określenie celu, bezpiecznych ram.
  • Rysunkowe strategie ułatwiające dziecku przedstawienie swoich kłopotów
  • Rysunek jako parafraza i podsumowanie wypowiedzi dziecka - rysunkowe podsumowania, schematy do zabrania do domu jako pomoc dla rodzica i dziecka
  • Wplatanie kłopotu, trudności, objawu dziecka w zabawę - projektowanie zabaw terapeutycznych
  • Wykorzystanie sznurków / linek do obrazowania zmian w czasie
  • Wykorzystanie figurek, kamieni i zabawek w obrazowaniu dziecku jego trudności (z przetwarzaniem napięcia, interpretacją wydarzeń, reakcjami somatycznymi).
  • Metafora w pracy z emocjami dziecka. Wykorzystanie bajek - niekoniecznie terapeutycznych
  • Wszystkie omawiane przykłady technik pracy z dziećmi omawiam na przykładzie pracy z lękiem (również z lękiem przed zasypianiem), pracy ze złością i poczuciem własnej wartości oraz skuteczności dziecka.
Termin : 15.12.2019

Cena: 150 zł od osoby
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce: SP 199 Łódź, Elsnera 8 w godzinach 10 - 17
Zapisy : firmaset@gmail.com
(w mailu imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie kierunkowe, wybrany temat szkolenia i termin jego realizacji)

prowadzenie Agnieszka Misiak


Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.