SET

DZIECIĘCA ZŁOŚĆ. JAK WSPIERAĆ DZIECI W ROZWOJU SAMOREGULACJI? 7.03.2020

Celem szkolenia jest pokazanie i przećwiczenie strategii, które wspierają dzieci w rozwoju umiejętności konstruktywnego wyrażania złości i budowaniu samoregulacji. Wszystkie trudności w zachowaniu dziecka omawiane są na bazie studium przypadku i konkretnych sytuacji bliskich wszystkim nauczycielom i wychowawcom.Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Szkolenie skierowane do pedagogów i psychologów oraz studentów 5 roku kierunków pokrewnych

Program

- projektowanie zabaw terapeutycznych do pracy nad złością - w indywidualnym kontakcie z dzieckiem (narzędzia, karty, pomoce, bajki terapeutyczne przydatne w codziennej pracy)

- rola dorosłego w budowaniu samoregulacji u dzieci: postawy dorosłych wobec dziecięcej złości i ich wpływ na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami - praca z rodzicami

- schematy w funkcjonowaniu rodziny, które są stałym punktem zapalnym - praca z rodzicami nad zmianą schematu

- wybuch złości: praca z dziećmi, które prezentują duże i powtarzające się wybuchy złości: 3 etapowy model pracy w ujęciu poznawczo - behawioralnym

- sposoby towarzyszenia dziecku, które pomagają mu rozumieć swoją złość i budują relację z dorosłym, dobór działania do indywidualnych potrzeb dziecka

- co dzieje się w mózgu dziecka, które traci kontrolę - ograniczenia rozwojowe, które wyznaczają możliwości samoregulacji dziecka jak i zmiany, które otoczenie chciałoby wprowadzić w jego zachowaniu


Cena: 150 zł od osoby
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce: SP 199 Łódź, Elsnera 8 w godz 10.00 - 17.00 / 7 marca 2020
Zapisy : firmaset@gmail.com
(w mailu imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie kierunkowe)

prowadzenie Agnieszka Misiak
Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.