SET

PRACA Z TRUDNYM ZACHOWANIEM UCZNIA NA LEKCJI 29.02.2020

Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz studentów 5 roku kierunków pokrewnych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętność radzenia sobie z trudnym, również agresywnym zachowaniem ucznia ale również w umiejętność interpretowania zachowania dziecka, wychodzenia poza objaw.

Program szkolenia

  • Jak rozumieć i interpretować trudne zachowania uczniów? Jak pracować bardziej nad przyczyną niż nad objawem?
  • Wybuchy złości na lekcji: rozpoznawanie objawów sygnalizujących wybuch, metody zapobiegania - wczesnej interwencji, wsparcie dziecka w trakcie wybuchu złości, zabezpieczanie grupy, model współpracy z rodzicami.
  • Opozycyjność, odmowa wykonania polecenia - metody pracy z objawami opozycyjności, które redukują napięcie i zwiększają szansę na współpracę dziecka.
  • Radzenie sobie z prowokacją słowną, agresją słowną, otwartym konfliktem z uczniem na tle reszty grupy - praca na konkretnych przykładach, sytuacjach - zachowania dorosłego, które stabilizują konflikt.
  • Konflikt między uczniami - bezpieczne dla grupy interwencje dorosłego.
  • Dobór strategii pracy z uczniem trudnym ze względu na jego miejsce w strukturze zespołu klasowego.
  • Rozmowa interwencyjna z uczniem (indywidualna) - etapy rozmowy, która wspiera kontakt i relacje mimo trudnego zachowania.


Cena: 170 zł od osoby
Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych
Miejsce: SP 199 Łódź, Elsnera 8 w godz 10.00 - 17.30
Zapisy : firmaset@gmail.com
(w mailu imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie kierunkowe)

prowadzenie Agnieszka Misiak
Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.