SET

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

Czego potrzebuje nauczyciel stając przed wyzwaniem przygotowania zajęć dla dziecka z SPE? Pomysłu!

 

Najlepiej sprawdzonego w praktyce, popartego dowodami i prostego w realizacji. I oczywiście w takiej formie, by nadawał się zarówno do pracy w grupie, jak i podczas zajęć indywidualnych.

Książka „Program profilaktyczno – terapeutyczny…” spełnia wszystkie w/w wymagania. Adresowana jest głównie do nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia dla dzieci nadpobudliwych; lecz tak naprawdę to kopalnia pomysłów i baza ćwiczeń dla dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.  Scenariusze zajęć zaproponowane przez autora ujmują kompleksowo aspekt pracy z uczniem z SPE i pokazują możliwości stymulacji zarówno  sfery poznawczej, jak i emocjonalno – społecznej uczestników ćwiczeń. Przykłady zadań indywidualnych znakomicie sprawdzają się w codziennej pracy korekcyjnej i terapeutycznej.

Pojedyncze ćwiczenia można z powodzeniem wykorzystywać podczas przerw śródlekcyjnych; w razie sytuacji trudnych, gdy w krótkim czasie musimy rozładować napięcie osoby lub grupy.


Pozycja nie jest już nowością wydawniczą – a jednak propozycje w niej przedstawione nic nie straciły na swej aktualności i atrakcyjności.

Dodatkowym walorem pozycji jest porcja wiedzy dotycząca najnowszych koncepcji zarówno teoretycznych, jak i terapii ADHD.


Piotr Pawlak Impuls 2006