SET

DRAPIEŻCY. PEDOFILE, GWAŁCICIELE I INNI PRZESTĘPCY SEKSUALNI

Książka jest ważną pozycją dla osób zajmujących się zawodowo problematyką przemocy seksualnej, jak również dla tych, którzy pracując z dziećmi chcą zrozumieć zjawisko pedofilii i mechanizm działania sprawców.

 

Anna Salter pokazuje sposób działania sprawców przemocy seksualnej poprzez opis przypadku, fazy przemocy, skomplikowany proces uzależniania, uwodzenia i zastraszania ofiary poznajemy poprzez doświadczenia kolejnych pacjentów. Taka forma, daleka od statystyk i wykresów, kruszy wszelkie stereotypy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i wyobrażenia dotyczące sprawcy, który okazuje się najczęściej całkiem, członkiem najbliższej rodziny, kimś kto nie budził najmniejszych podejrzeń. Autorka wyjaśnia skomplikowane uwarunkowania, które nie pozwalają upraszczać dramatu rodziny pytaniem 'jak to się stało, że nikt nie zauważył, gdzie byli inni dorośli'. Opisy działań podejmowanych przez sprawców i krzywd będących ich rezultatem są bardzo dosłowne, niemalże medyczne ale tym samym zmuszają do konfrontacji z eufemistycznymi określeniami typu 'czynności o charakterze seksualnym'. Anna Salter na przykładzie konkretnych sprawców pokazuje jak sprawnie i świadomie manipulują otoczeniem; rodziną, terapeutami i jak inaczej postrzegają i oceniają swoje działania. Dlatego książka będzie również bardzo wnosząca dla tych, którzy z racji wykonywanego zawodu (pracownicy socjalni, kuratorzy) będą spotykać się właśnie ze sprawcami.

Autor: Anna Salter

Wydawnictwo: Media Rodzina