SET

WSTĘPNE POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM WYKORZYSTANYM SEKSUALNIE I JEGO RODZINĄ

29 maja 2007

 

 

 

29 maja 2007 r. mieliśmy zaszczyt gościć 130 reprezentantów łódzkich placówek oświatowych, którzy uczestniczyli w ogranizowanej przez nas konferencji dotyczącej przemocy seksualnej wobec dzieci.

 

 

Program konferencji

 

 

Mecenas Jarosław Szczepaniak i Mecenas Paulina Tomaszewska przedstawili prawny aspekt opieki nad dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. Omówione zostały, między innymi:

 

 • procedura niebieskiej karty
 • możliwość uzyskania zakazu zbliżania się i kontaktowania sprawcy z ofiarą
 • etapy postępowania sądowego
 • strategie postępowania z rodzicem, który ma częściowo lub całkowicie odebrane prawa rodzicielskie
 • rola szkoły i pedagoga szkolnego w postępowaniu sądowym

 

Kolejny zaproszony gość, mgr Anna Gogel (psycholog, biegły sądowy),wnikliwie omówiła procedurę przesłuchiwania dziecka

 

 • etapy przesłuchiwania dziecka w niebieskim pokoju
 • rolę psychologa w toczącym się postępowaniu sądowym
 • etapy przygotowania dziecka do przesłuchania
 • kryteria wiarygodności zeznań dziecka

 

Wszyscy zaproszeni goście, dzieląc się swoją wiedzą, posługiwali się licznymi przykładami i opisami przypadków, za co w imieniu organizatorów i uczestników serdecznie dziękujemy.

 

W dalszej części konferencji, którą prowadziły mgr Agnieszka Misiak
i mgr Karolina Kossakowska-Petrycka poruszone zostały następujące kwestie:

 

 • definicja przemocy seksualnej
 • mity dotyczące przemocy seksualnej
 • czynniki ryzyka
 • dynamika przemocy seksualnej
 • etapy rozwoju psychoseksualnego dziecka
 • objawy doznanej przemocy
 • profilaktyka - scenariusze zajęć