SET

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. WSPOMAGANIE I INDYWIDUALIZACJA.

15 listopada 2011


 

ZAPROSZENIE DLA DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW SZKÓŁ

 

 

Serdecznie zapraszamy na siódmą edycję konferencji naukowo szkoleniowej, która odbędzie się 15 listopada w Łódzkim Domu Kultury w Sali 304 w godzinach 9.00 - 14.30.


 

PROGRAM MERYTORYCZNY KONFERENCJI


  • Uczeń przewlekle chory w masowej szkole. Program Działań Wspierających w obszarze pomocy psychologicznej.
  • Uczeń na pograniczu normy intelektualnej w masowej szkole.
  • IPET - Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny jako narzędzie pracy z uczniem z orzeczeniem  (na przykładzie ucznia z deficytami poznawczymi).
  • Uczeń należący do mniejszości i uczeń powracający z zagranicy w szkole i klasie -  Program Działań Wspierających.
  • Praca z uczniem z zaburzeniami uwagi, łatwo dekoncentrującym się. Program działań Wspierających.

 

zapewniamy przerwy kawowe

 

ZGLOSZENIA


Zgłoszenia  przyjmujemy tylko drogą mailową: firmaset@gmail.com
prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, nazwa i adres placówki, numer telefonu i adres mailowy (prywatny i placówki).
Wszyscy, którzy zostaną wpisani na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego zgłoszenia. Z każdej placówki oświatowej zapraszamy jednego przedstawiciela. Konferencja jest bezpłatna. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy do 10 listopada, decyduje kolejność zgłoszeń.