SET

Maria Jankowska - Tracz

psycholog, trener

 

 

 

Ukończyła psychologię i pedagogikę (ze specjalnością - pedagogika wieku dziecięcego) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Osobom Autystycznym I Ich Rodzinom. Wykładowca w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej. Kierownik Poradni Zaburzeń rozwoju „Navicula - Centrum" - placówki zajmującej się diagnostyką i terapią dzieci i osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

W Firmie SET prowadzi szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli, psychologów i pedagogów z zakresu pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

 

W wolnych chwilach - w trakcie „wycieczek dalekich i bliskich" łączy zainteresowania turystyczne i fotograficzne. Amatorsko, aczkolwiek z zamiłowaniem zajmuje się aranżacją wnętrz i rękodziełem.

 

 

 


Maria Jankowska - Tracz.pdf