SET

JAK NAUCZYĆ UCZNIÓW SZACUNKU DO SAMYCH SIEBIE

Vademecum, z którym powinni zapoznać się nie tylko wychowawcy klas czy pedagodzy ale również wszyscy nauczyciele.


Autor książki bazując na własnych doświadczeniach udowadnia, że proces budowania wysokiej samooceny uczniów oraz szacunku do kolegów może być prowadzony równolegle z przekazywaniem wiedzy i realizowaniem podstawy programowej. Dodatkowymi atutami książki są bardzo praktyczne i jasno przedstawione strategie i metody podnoszenia samooceny uczniów oraz zespołów klasowych. Autor pokazuje jak pracować nad samooceną ucznia w codziennym kontakcie, niekoniecznie w formie specjalnych zajęć i ćwiczeń. Warto zwrócić uwagę na scenariusze, które są gotową propozycją pracy z indywidualnie wybranym uczniem oraz zespołem klasowym. Książka skłania do refleksji, która powinna być istotna dla każdego kto pracuje z dziećmi; co myśli o sobie uczeń, kiedy wychodzi z moich zajęć? I najważniejsze pytanie; co zrobiłem, żeby dostrzegł w sobie wartość?

 

 

Autor Lawrence Denis

Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna