SET

PRACA Z RODZINĄ DYSFUNKCYJNĄ

DZIECKA / UCZNIA

 

 

male.jpg

 

 

         Dla kogo jest szkolenie?


 • zapraszamy pedagogów, wychowawców, psychologów, studentow kierunków pokrewnych (psychologia, pedagogika od 4 roku studiów), którzy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

         Zapisy mailowe


 • firmaset@gmail.com 
 • W zgłoszeniu: imię, nazwisko, numer telefonu, mail kontaktowy, wykształcenie kierunkowe lub kierunek studiów

           Data 12 maja 2018     

           Koszt 120 zł

           Czas trwania 8 h dydaktycznych

           Miejsce: Szkoła Podstawowa 199 w Łodzi 10.00 - 16.30

     

 

 

        Jak prowadzmy szkolenia?


 • analiza przypadków z naszej praktyki terapeutycznej
 • praca na przypadakch wniesionych przez uczestników
 • analiza realnych sytuacji trudnych w obszarze szkoła / dom
 • każdy objaw u dziecka i omawiane zachowanie trudne łączone są w parę z konkretną strategią pracy

 

rychter smaal.png

 

      

Program merytoryczny

 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności diagnostyczne i kmunikacyjne, które są podstawą do pracy z rodziną dysfunkcyjną; nawiązania kontaktu, zbudowania relacji i podjęcia działań w obszarze pomocy psychologicznej a przede wszystkim zbudownia relacji.


 •  Systemowe rozumienie rodziny w codziennej pracy
 • Diagnostyka dysfunkcji sytemu rodzinnego wynikających z zablokowania rozwoju rodziny w naturalnym kryzysie
 • Zaburzenia komunikacji w rodzinie dysfunkcyjnej - jak radzić sobie z nimi w relacji z dziećmi i rodzicami; jak skutecznie modelować konstruktywną komunikację
 • Budowanie relacji w środowisku ograniczającym kontakt: kontakt z rodziną w szkole / w instytucjach pomocowych
 • Rozpoznawanie własnych trudności i ograniczeń w budowaniu relacji z rodziną dysfunkcyjną: jak unikać oceniania i komunikacji wywołującej opór
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka z rodziny z problemem przemocy - jak je interpretować i rozbrajać, by unikać eskalacji spirali agresji w szkole w relacji z nauczycielami i uczniami