SET

PRACA Z RODZINĄ DYSFUNKCYJNĄ


Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności diagnozy i pomocy psychologicznej, które są podstawą do pracy z rodziną dysfunkcyjną; nawiązania kontaktu, zbudowania relacji i podjęcia działań w obszarze wsparcia. Praca z rodziną niezmotywowaną, której dysfunkcyjność może mieć różne przyczyny: przemoc, uzależnienie, zaniedbanie, migrację zarobkową rodziców jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich psychologów i pedagogów  • Diagnostyka dysfunkcji sytemu rodzinnego wynikających z zablokowania rozwoju rodziny w naturalnym kryzysie

  • Zaburzenia komunikacji w rodzinie dysfunkcyjnej - jak radzić sobie z nimi w relacji z dziećmi i rodzicami; jak skutecznie modelować konstruktywną komunikację

  • Budowanie relacji w środowisku ograniczającym kontakt: kontakt z rodziną w szkole / w instytucjach pomocowych

  • Rozpoznawanie własnych trudności i ograniczeń w budowaniu relacji z rodziną dysfunkcyjną

  • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka z rodziny z problemem przemocy - jak je interpretować i rozbrajać, by unikać eskalacji spirali agresji w szkole w relacji z nauczycielami i uczniami

  • Opór i brak motywacji do współpracy - skuteczne strategie wzmacniania motywacji do zmiany zachowań uczniów i rodziców z wykorzystaniem techniki Wywiadu Motywującego wg W.Millera

  • Mechanizmy obronne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - diagnoza i adekwatne stosowanie oddziaływań korekcyjnych

  • Podstawowe umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej we współpracy z rodziną dysfunkcją - budowanie wspierającego kontaktu i neutralnych komunikatów, uruchamianie uważnosci na wypowiedzi oceniające, doradcze i pouczające


prowadzenie Jakub Rychter