SET

PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI


 

lk MINI.jpg

 

Dla kogo jest szkolenie?
Zapraszamy pedagogów, wychowawców, psychologów,
studentow kierunków pokrewnych (psychologia, pedagogika od 4 roku studiów), którzy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Zapisy mailowe
firmaset@gmail.com 

W zgłoszeniu: imię, nazwisko, numer telefonu, mail kontaktowy, wykształcenie kierunkowe lub kierunek studiów

 


Data      Łódź 14 kwietnia 2018     Opole 19 maja 2018 

Koszt 120 zł
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Miejsce w Łodzi: Szkoła Podstawowa 199 w Łodzi Elsnera 8

Miejsce w Opolu: Instytut, Powstańców Sląskich 26/2

w godzinach 10.00 - 16.45


          Jak prowadzimy szkolenia?


  • analiza przypadków z naszej praktyki terapeutycznej
  • praca na przypadakch wniesionych przez uczestników
  • analiza realnych sytuacji trudnych w obszarze szkoła / dom
  • każdy objaw u dziecka i omawiane zachowanie trudne łączone są w parę z konkretną strategią pracy

 

PROWADZENIE_ Agnieszka Misiak psycholog trener-2.png

Program merytoryczny


- widzenie rodziny jako całości (rodzinna historia lęku - przekaz lęku w rodzinie ) - postawy rodziców wobec lęku dziecka


- towarzyszenie dziecku lękowemu - wsparcie, które buduje relacje z dzieckiem


- odmowa chodzenia do szkoły - dynamika rozwoju fobii szkolnej


- praca z dzieckiem odmawiającym chodzenia do szkoły - model wsparcia ze strony szkoły i domu, zasady oraz interwencje ułatwiające funkcjonowanie w szkole


- zachowania, które mogą być objawem zaburzeń lękowych i maski jakie przyjmuje lęk u dzieci


- techniki pracy z lękiem (elementy bajkoterapii, techniki projekcyjne, behawioralne, praca z systemem rodzinnym)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do harmonogramu pozostałych szkoleń weekendowych kliknij