SET

PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI

 

 

W trakcie szkolenia posługujemy się studium przypadku i technikami diagnostyczno - terapeutycznymi, które można wykorzystać zarówno w indywidualnym kontakcie terapeutycznym z dzieckiem jak i w pracy psychologa i pedagoga szkolnego. Posługując się studium przypadku powiemy jak rozpoznawać symptomy, dobierać metody pracy oraz możliwości pomocy dziecku, jego rodzicowi i nauczycielowi.

 

zakres merytoryczny

  •  zaburzenia psychosomatyczne u dzieci związane ze stresem szkolny
  • odmowa chodzenia do szkoły - dynamika rozwoju fobii szkolnej
  • praca z dzieckiem odmawiającym chodzenia do szkoły - model wsparcia ze strony szkoły i domu
  • zachowania, które mogą być objawem zaburzeń lękowych i ... łatwo pomylić je np. z opozycyjnością
  • nadopiekuńczość - przekaz lęku w rodzinie dziecka
  • lęk separacyjny
  • techniki pracy z lękiem (elementy bajkoterapii, techniki projekcyjne, behawioralne, praca z systemem rodzinnym)

 

 

prowadzenie Agnieszka Misiak więcej informacji w dziale kadra

 

 

 

 

 

 

powrót do harmonogramu kliknij  
                powrót do informacji o zasadach rekrutacji kliknij