SET

PRACA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

OBNIŻONA SAMOKONTROLA, ZACHOWANIA AGRESYWNE

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę o przyczynach zachowań

agresywnych u dzieci i specyfice funkcjonowania systemu rodzinnego, którego częścią

jest dziecko wykazujące tendencje do zachowań agresywnych. Uczestnicy szkolenia

otrzymają konkretne metody do pracy z dzieckiem; zarówno interwencyjnej jak

i długoterminowej. Szkolenie bazuje na opisach przypadków i realiach pracy pedagoga,

wychowawcy i psychologa.


 • strategie zmiany sposobu wyrażania złości
 • praca z zaburzoną oceną poznawczą dziecka
 • objawy nadimpulsywności i metody pracy z nadimpulsywnością na poziomie przedszkola / szkoły i domu
 • radzenie sobie z prowokacją słowną ze strony dziecka
 • drama, tort złości, techniki poznawczo, behawioralne i inne metody terapeutyczne, które umożliwiają długoterminową pracę z dzieckiem
 • otwarty konflikt z dzieckiem: co nasila a co redukuje konflikt: błędy jakie popełniają dorośli
 • metody kontroli sytuacji konfliktowej na lekcji; postępowanie w konflikcie „na forum grupy"
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy dziećmi: procedury mediacyjne
 • radzenie sobie z opozycyjnością i zachowaniami biernoagresywnymi
 • techniki pracy z wybuchem złości
 • funkcjonowanie systemu rodzinnego, w którym dochodzi do zachowań przemocowych
 • zachowania przemocowe wobec dzieci, przekaz złości w rodzinie.

prowadzi Agnieszka Misiak: kwalifikacje w dziale kadra


 

 


 

 

 

powrót do harmonogramu kliknij powrót do informacji o zasadach rekrutacji kliknij