SET

METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

PRACA Z TRUDNYM NASTOLATKIEM

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych, pomocnych w pracy z nastolatkami prezentującymi dysfunkcyjne zachowania, jak również członkami ich rodzin, którzy nie potrafią skutecznie zmienić własnej strategii oddziaływań wobec dziecka. Szkolenie opiera się na metodzie Wywiadu Motywacyjnego wg M. Millera, która daje szansę na wprowadzenie realnej zmiany w rodzinie doświadczającej bezradności i  bezsilności oraz na zbudowanie relacji z nastolatkiem.


 • motywacja do zmiany jako proces - podstawy wieloetapowego modelu zmiany

 • nie walcz z oporem, ale go wykorzystaj - strategie pracy z buntem, negatywnym nastawieniem i rezygnacją
  - praktyczne narzędzia komunikacyjne umożliwiające zbudowanie relacji z nastolatkiem
  (wyjście poza ocenę, doradzanie i groźby)
 • rozpoznanie etapu gotowości do zmiany - narzędzia diagnostyczne i adekwatne strategie zaradcze
  - umiejętność oceny sytuacji / problemu z perspektywy nastolatka
 • jak rozpoznać klucz motywacyjny - metoda bilansu decyzyjnego
 • ważne co mówisz, ale przede wszystkim jak mówisz:
  podstawowe zasady empatycznego kontaktu uwzględniające specyfikę komunikacji w rodzinach dysfunkcyjnych
  - jak wyposazyć rodzciców nowe narzędzia - wprowadzanie zmiany w domu


prowadzenie Jakub Rychter