SET

METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

PRACA Z TRUDNYM NASTOLATKIEM

dialog male.jpg

 

Dla kogo jest szkolenie?
Zapraszamy pedagogów, wychowawców, psychologów,
studentow kierunków pokrewnych (psychologia, pedagogika od 4 roku studiów), którzy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Zapisy mailowe
firmaset@gmail.com 

W zgłoszeniu: imię, nazwisko, numer telefonu, mail kontaktowy, wykształcenie kierunkowe lub kierunek studiów
Data 15 kwietnia 2018       

Koszt 120 zł
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Miejsce: Szkoła Podstawowa 199 w Łodzi 10.00 - 16.30

          Jak prowadzimy szkolenia?


 • analiza przypadków z naszej praktyki terapeutycznej
 • praca na przypadakch wniesionych przez uczestników
 • analiza realnych sytuacji trudnych w obszarze szkoła / dom
 • każdy objaw u dziecka i omawiane zachowanie trudne łączone są w parę z konkretną strategią pracy

rychter smaal.png

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych,  pomocnych w pracy z nastolatkami prezentującymi dysfunkcyjne zachowania, jak również członkami ich rodzin, którzy nie potrafią skutecznie zmienić własnej strategii oddziaływań wobec dziecka. Szkolenie opiera się na metodzie Wywiadu Motywacyjnego wg M. Millera, która daje szansę na wprowadzenie realnej zmiany w rodzinie doświadczającej bezradności i bezsilności oraz na zbudowanie relacji z nastolatkiem.

 • motywacja do zmiany jako proces - podstawy wieloetapowego modelu zmianynie walcz z oporem, ale go wykorzystaj - strategie pracy z buntem, negatywnym nastawieniem i rezygnacją
 • praktyczne narzędzia komunikacyjne umożliwiające zbudowanie relacji z nastolatkiem(wyjście poza ocenę, doradzanie i groźby)
 • rozpoznanie etapu gotowości do zmiany - narzędzia diagnostyczne i adekwatne strategie zaradcze
 • umiejętność oceny sytuacji / problemu z perspektywy nastolatka
 • jak rozpoznać klucz motywacyjny - metoda bilansu decyzyjnego
 • ważne co mówisz, ale przede wszystkim jak mówisz:podstawowe zasady empatycznego kontaktu uwzględniające specyfikę komunikacji w rodzinach dysfunkcyjnych
 •  strategie zmiany dla rodziców - wprowadzanie trwałej zmiany w komunikacji i rozumieniu zachowania nastolatka na poziomie domu