SET

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DZIECKA

WSPARCIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, POCZUCIA SKUTECZNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MEDIACYJNYCH DZIECKA


Z jednej strony oczekujemy, że dzieci będą samodzielne i niezależne (i oczywiście kreatywne), z drugiej podejmujemy wiele działań, które pomijają rzeczywiste potrzeby i możliwości dziecka; rozwojowe i osobowościowe. Często próbujemy włożyć dzieci w jeden szablon, który wydaje się być obietnicą sukcesu w grupie i ułatwieniem w budowaniu relacji. Pracujemy nad nieśmiałością, temperujemy liderskie zapędy - lub odwrotnie w zależności od pomysłu dorosłego, pomysłu na to jakie ma byc dziecko. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia wspomagające świadome wspieranie rozwoju społecznego dziecka przede wszystkim poprzez zauważanie jego zasobów i potrzeb. Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, psychologów  i pedagogów  • jak uczyć dzieci konstruktywnego rozwiązywania sporów bez zajmowania pozycji sędziego lub 'dobrej cioci'
  • jak rozwijać poczucie własnej skuteczności dziecka w codziennych sytuacjach
  • przygotowanie rodziców do wspierania rozwoju umiejętności mediacyjnych dzieci - procedury mediacyjne dla sporów w grupach (np w zespołach klasowych, grupach kolonijnych)

  • błędy dorosłych, które utrudniają usamodzielnianie dziecka - wspieranie dorosłego w zmianie
  • jak wesprzeć rodzica w towarzyszeniu w rozwoju umiejętności społecznych

 

prowadzenie Agnieszka Misiak