SET

ZESPÓŁ ASPERGERA

DIAGNOZA I TERAPIA

 

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom  objawów Zespołu Aspergera zarówno obserwowanych u dzieci, jak i osób dorosłych - których konsekwencją jest specyficzny sposób funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego.


Przedstawimy metody wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego ucznia, który  funkcjonuje min w masowej szkole. Metody pracy z uczniem są dostosowane do wieku dziecka i etapu edukacyjnego, który aktualnie uczeń realizuje w placówce.

 

  • objawy zaburzenia: identyfikowanie trudności i mocnych stron ucznia oraz wyciąganie diagnostycznych wniosków

  • zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera - trudności w funkcjonowaniu w grupie - przyczyny deficytów społecznych (forma warsztatowa)
  • trudności w funkcjonowaniu - wskazówki do pracy z dzieckiem, nauczanie indywidualne/ w zespole klasowym

  • cel i sposób organizowania Treningów Kompetencji Społecznych dla ucznia z Zespołem Aspergera
  • walor terapeutyczny IPETu - jak budować i realizować w praktyce cele terapeutyczne
  • indywidualne planowanie przyszłości osób z Zespołem Aspergera - na co zwracać uwagę u ucznia

 

 

 


Czas trwania                  8 godzin dydaktycznych
Koszt                              75 złotych od osoby
Liczba uczestników        minimum 14 osób

 

 

Szkolenie prowadzone jest przez Marię Jankowską-Tracz - psychologa i pedagoga, doświadczonego specjalistę w zakresie pracy diagnostyczno - terapeutycznej i rehabilitacyjnej dzieci i osób dorosłych z autyzmem; zatrudnioną w łódzkim ośrodku NAVICULA, gdzie zajmuje się min diagnozą oraz układaniem indywidualnych programów terapeutycznych dla pacjentów ośrodka.