SET

ZA SIEDMIOMA GÓRAMI

WYKORZYSTANIE BAJKI I RELAKSACJI W PRACY Z DZIECKIEM

 


 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wykorzystania bajki terapeutycznej w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi oraz przygotowanie do pracy z wykorzystaniem bajki i relaksacji.

Program merytoryczny szkolenia obejmuje:

 

 

Część teoretyczną:


  • rola bajki w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dziecka - czyli dlaczego dzieci potrzebują bajek terapeutycznych
  • typologia bajek: bajka psychoedukacyjna, terapeutyczna, relaksacyjna i logopedyczna
  • rola metafory w pracy z dziećmi
  • wizualizacja i relaksacja, jako metody obniżania napięcia i redukowania lęku u dzieci
  • sugestia w bajce (dla dzieci z dolegliwościami somatycznymi i związanymi ze stresem)


Część warsztatową:


  • schemat bajki terapeutycznej - zasady kierujące procesem tworzenia bajki
  • wykorzystanie bajki w kontekście indywidualnego problemu - czyli jak dobrać treść bajki psychoedukacyjnej i terapeutycznej do trudności i deficytów dziecka (lęki, trudności z wyrażaniem emocji, nieśmiałość, moczenie)
  • samodzielne konstruowanie bajek - jak spojrzeć na problem oczami dziecka i pomóc mu go rozwiązać za pomocą scenariusza o charakterze terapeutycznym
  • bajkoterapia w pracy z grupą - wykorzystanie bajki w tworzeniu scenariuszy zajęć grupowych
  • bajka antydyskryminacyjna - sposób na kształtowanie tolerancji i wrażliwości u dzieciCzas trwania                    8 godzin dydaktyczncyh
Koszt                                100 złotych od osoby
Liczba uczestników          minimum 14 osób