SET

ŚWIADOME POMAGANIE.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE W UDZIELANIU POMOCY I WSPARCIA.


 

Celem szkolenia jest  wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności psychologiczne potrzebne w procesie udzielania pomocy i wsparcia osobom doświadczającym kryzysu oraz rozwój umiejętności świadomego dbania o siebie w kontekście pracy wiążącej się z dużym obciążeniem emocjonalnym. Szkolenie jest skierowane do pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, kuratorów a także pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia.

 


PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I WSPARCIA

MODUŁ 1


 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć osoby, której pomagamy, czyli co robić, aby bardziej zrozumieć klienta?
 • negocjowanie i mediowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych (np. w sytuacjach kłótni rodzinnych)
 • nawiązywanie relacji z osobą w kryzysie, czyli:

   - na co patrzeć, żeby zobaczyć? Jak słuchać, żeby usłyszeć? O co pytać, żeby rozumieć klienta?
     Jak pytać i jak nie pytać?

   - techniki nawiązania kontaktu
     (aktywne słuchanie, parafrazowanie, radzenie sobie z milczeniem)

   -  budowanie relacji z klientem, którego nie akceptujemy / nie rozumiemy
   - udzielania wsparcia (wyjście poza pocieszanie i doradzanie)

 


Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych  Koszt: 110 złotych od osoby (za jeden moduł)  Liczba uczestników: minimum 14 osób 

 

 

 

DBANIE O SIEBIE W PROCESIE POMAGANIA -  MODUŁ 2


 • co robić, żeby nie zaszkodzić, czyli jak monitorować własną reakcję emocjonalną na osobę, której pomagamy. Co zrobić ze swoimi emocjami i emocjami klienta?
 • określenie własnych zasobów i ograniczeń - jak przełożyć je na narzędzia w pracy zawodowej
 • rozpoznawanie trudności w procesie pomagania, czyli co robić kiedy myślimy, że nie pomożemy skutecznie;

  - czujemy, że nie mamy siły pomagać; chcemy pomóc i nic z tego nie wynika;

  - gubimy się w emocjach (złości, współczuciu, rozczarowaniu);
  - nie możemy zrozumieć, zachowania osoby, której chcemy pomóc
    (np. klient milczy, zmienia temat, jest agresywny, lekceważący, nie przyjmuje pomocy)


Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych  Koszt: 110 złotych od osoby (za jeden moduł)  Liczba uczestników: minimum 14 osób 

 

Można zamawiać pojedynczy / wybrany moduł.
Każdy z modułów może zostać rozbudowany o zagadnienia i umiejętności adekwatne do potrzeb Klienta zamawiającego szkolenie.