SET

PRZYMIERZE Z RODZICEM

JAK NAWIĄZAĆ DOBRY KONTAKT ŻEBY MÓC POMAGAĆ DZIECKU

 

Odbiorcy szkolenia : specjaliści, którzy w swojej codziennej pracy prowadzą trudne rozmowy z rodzicami uczniów i przedszkolaków (psychologowie, pedagodzy, wychowawcy)


Cel szkolenia: pokazanie błędów komunikacyjnych jakie popełniamy przekazując rodzicowi trudne informacje, i tym samym blokujemy poczucie bezpieczeństwa i utrudniamy zbudowanie relacji z rodzicem. Omówienie na konkretnych przypadkach możliwości przekształcenia pytań, opinii , uwag tak aby rodzic nie czuł się atakowany i oceniany. Przedstawienie strategii przeprowadzenia efektywnego wywiadu z rodzicem.


Program szkolenia:


 • Przygotowanie do wywiadu, obszary o które należy zadbać i narzędzia, które pozwolą uniknąć chaotycznej rozmowy
 • Wybieranie obszarów do wywiadu które uwzględniają cel spotkania i omawiany problem oraz realny wpływ rodzica.
 • Pytania przekraczające granice i obszary konfliktogenne - świadome modelowanie trudnych momentów w rozmowie
 • Sformułowania oceniające, sugerujące (dlaczego nie byli państwo u psychologa, czy tylko tata pomaga w lekcjach, jaką pomoc zapewniliście dziecku dotychczas?) - praca na przypadkach konkretnych sytuacji problemowych
 • Przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy, podczas której trzeba przekazać rodzicowi trudne informacje (o agresywnym zachowaniu, objawach, które wskazują na konieczność konsultacji ze specjalistą, kłopotach społecznych dziecka, o widocznych zaniedbaniach)
 • Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami: czasem psycholog w szkole, przedszkolu czy też pedagog musi przeprowadzić spotkanie ze wszystkimi rodzicami; może ono dotyczyć mediacji pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami, konfliktu między rodzicami i nauczycielami czy też konkretnego dziecka w zespole klasowym. Omówimy warianty różnych sytuacji (opisy przypadków) i zasady ich rozwiązywania, które nie eskalują problemu i umożliwiają kontrolę całego procesu. Strategie pracy z konfliktem na forum możemy też omówić na przykładzie sytuacji przedstawionych przez uczestników szkolenia

Forma prowadzenia zajęć:         

 • krótkie moduły teoretyczne
 • prezentacja i omówienie przypadków
 • prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:


Nabyta wiedza i umiejętności pozwoli uczestnikom

 • Przygotować się i przeprowadzić trudną rozmowę z rodzicem z uwzględnieniem specyfiki tematu rozmowy
 • Przygotować się do wywiadu i przeprowadzić go tak, żeby realizował jasno określony cel
 • Analizować sformułowania jakich używamy w sytuacji napięcia i konfliktu i przekształcać je na komunikaty wspierające budowanie relacji
 • Przeprowadzić grupowe spotkanie z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej

Cena: 90 zł od osoby (szkolenia wyjazdowe poza województwem łódzkim, wyceniane są indywidualnie)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Minimalna liczebność grupy: 13 osób


Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów, oraz po wcześniejszym uzgodnieniu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.