SET

PRACA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I JEGO RODZINĄ

OBNIŻONA SAMOKONTROLA, NADIMPULSYWNOŚĆ, ZACH. AGRESYWNE

 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę o specyfice funkcjonowania rodziny z dzieckiem wykazującym tendencje do zachowań agresywnych oraz w umiejętność zaplanowania interwencji wzmacniających zachowania pożądane. Uczestnicy szkolenia poznają zróżnicowane metody pracy z dzieckiem, zarówno interwencyjne jak i długoterminowe.

 

 

 

wersja podstawowa (8 godzin dydaktycznych):

 • zachowania przemocowe wobec dzieci, przekaz złości w rodzinie. Rola modelowania, budowanie standardu komunikacyjnego w pracy z dzieckiem
 • „Pyskaty, impulsywny, chamski, wulgarny, agresywny" - przełożenie niepożądanych zachowań dziecka na trudności w funkcjonowaniu, deficyty rozwoju społecznego
 • zaburzenia oceny poznawczej, nadimpulsywność, wybuch złości nieadekwatny do bodźca - dobór metod pracy do problemu
 • budowanie planu interwencji długoterminowej - strategie zmiany sposobu wyrażania złości iradzenia sobie przez dziecko z napięciem (drama, tort złości, identyfikowania uczuć oraz inne metody terapeutyczne, które umożliwiają długoterminową pracę z dzieckiem)
 • konstruowanie skutecznego systemu zasad i obowiązków - ocena zasobów otoczenia iwprowadzenie precyzyjnego harmonogramu nagród i konsekwencji. Proste programy behawioralne.
 • zasady efektywnego wydawanie poleceń
 • diagnoza komunikacji w systemie rodzinnym - określenie obszarów do zmiany
 • wprowadzanie realnych, dostępnych metod wyrażania złości w szkole i w domu


Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
Koszt:
90 złotych od osoby 
Liczba uczestników:
minimum 14 osób 

 

 

 

wersja rozbudowana (16 godzin dydaktycznych): czyli wersja podstawowa poszerzona o następujące zagadnienia

 • praca z agresją słowną: dobór metod na terenie domu i szkoły
 • radzenie sobie z prowokacją słowną, konfliktem, odmową wykonania polecenia na forum np. podczas zajęć, lekcji
 • zasady pracy z wybuchem złości - działania w szkole i w domu, systematyczna praca nad redukcją skali wybuchu złości
 • style wychowawcze i ich konsekwencje dla wzmacniania lub redukowania zachowań niepożądanych
 • wykorzystanie własnych zasobów i świadomość ograniczeń w pracy z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu
 • psychoedukacja rodziców i nauczycieli - wyposażanie w narzędzia modelujące prawidłowe zachowania u dziecka
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy dziećmi: procedury mediacyjne
 • praca nad relacjami z rówieśnikami, długoterminowe strategie odbudowywania relacji w grupie (na poziomie domu i szkoły)

 

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych 
Koszt: 
170  złotych od osoby 
Liczba uczestników:
minimum 14 osób