SET

DZIECIĘCA ZŁOŚĆ

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W RADZENIU SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ I ROZWIJANIU SAMOREGULACJI


Celem szkolenia jest pokazanie i przećwiczenie strategii, które wspierają dzieci w rozwoju umiejętności konstruktywnego wyrażania złości i budowaniu samoregulacji. Wszystkie trudności w zachowaniu dziecka omawiane są na bazie studium przypadku i konkretnych sytuacji bliskich wszystkim nauczycielom i wychowawcom.Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


- rola dorosłego w budowaniu samoregulacji u dzieci: świadome modelowanie w kontakcie z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych


- wybuch złości: praca z dziećmi, które prezentują duże i powtarzające się wybuchy złości: 3 etapowy model pracy w ujęciu poznawczo - behawioralnym


- sposoby towarzyszenia rozzłoszczonemu dziecku, które pomagają mu rozumieć swoją złość i budują relację z dorosłym, dobór działania do indywidualnych potrzeb dziecka


- co dzieje się w mózgu dziecka, które jest rozzłoszczone - ograniczenia rozwojowe, które wyznaczają możliwości samoregulacji dziecka jak i zmiany, które otoczenie chciałoby wprowadzić wjego zachowaniu


- postawy dorosłych wobec dziecięcej złości i ich wpływ na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami


- reagowanie na zachowania agresywne, zapewnianie bezpieczeństwa, długoterminowa współpraca z rodzicami dziecka, zachowania agresywne w grupie rówieśniczej


- metoda stopniowej redukcji objawów wybuchów złości - ujęcie pracy długoterminowej


Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
Koszt:
100 złotych od osoby 
Liczba uczestników:
minimum 14 osób