SET

DIAGNOZA I TERAPIA MAŁEGO DZIECKA

OD 0 DO 36 MIESIĄCA ŻYCIA

Szkolenie skierowane do osób, które pracując z małymi dziećmi chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą prawidłowwości rozowojowych  oraz nabyć umiejętność identyfikowania objawów wskazujących na trudności rozwojowe.


  • „Czy to już powód do niepokoju?" - wąska i szeroka norma rozwojowa u niemowląt i dzieci do 36 m-ca życia.
  • Obraz kliniczny najczęściej występujących zespołów genetycznych (z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego)
  • „Jeszcze temperament, czy już objaw niepokojący?" - o zachowaniach niemowląt i małych dzieci, które mogą być sygnałem trudności rozwojowych
  • „Sygnały płynące z i do ciała" - o trudnościach w odbiorze świata i nieprawidłowej integracji bodźców sensorycznych.
  • „Jeszcze poczekać, czy już interweniować?" - o zasadności wczesnych oddziaływań terapeutycznych.
  • „Lepiej zapobiegać niż leczyć" - czynniki ryzyka determinujące możliwość wystąpienia deficytów rozwojowych w świetle najnowszych trendów medycznych
  • Interwencje biomedyczne - o zasadności stosowania diet i suplementacji wobec dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych.

 

Prowadzenie Maria Jankowska Tracz

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Koszt: 90 złotych od osoby

Liczba uczestników; min 14 osób