SET

CZY PANI MÓWI O MOIM DZIECKU?

TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

 

 

Szkolenie skierowane jest do wychowawców, nauczycieli, pedagogów (studentów kierunków pokrewnych od 4 roku studiów) oraz osób, które współpracują z rodzicami i chcą skutecznie komunikować się nawet kiedy rozmowa jest trudna.


 


WYWIAD Z RODZICEM


 • Jak konstruować pytania żeby nie były oceniające i sugerujące?
 • O jakie obszary warto pytać, żeby uzyskać wiedzę, która wykorzystasz w szkole / przedszkolu?
 • O pytaniach przekraczających uprawnienia nauczyciela i o pytaniach konfliktogennych?
 • Jak nie strzelać sobie w stopę podczas wywiadu np. zadając pytanie 'dlaczego nie byli państwo u psychologa
 • Jak przygotować się do wywiadu żeby uniknąć chaotycznej rozmowy?


PRZEKAZYWANIE RODZICOWI TRUDNYCH INFORMACJI


 • Jak powiedzieć rodzicom o agresywnym zachowaniu, objawach, które wskazują na konieczność konsultacji ze specjalistą, kłopotach społecznych dziecka czy trudnościach z nauką?
 • Jak wybrać tylko istotne informacje i te, na które rodzic ma wpływ?
 • Jak rozmawiać o konieczności specjalistycznego wsparcia dla dziecka?


WYWIADÓWKA


 • Jak radzić sobie z konfliktem na forum?
 • Kłopoty jakie wynikają z wchodzenia w stare uczniowskie role (rodzice w ławkach) i jak ich nie nasilać?
 • Jak pośredniczyć między rodzicami a nauczycielami przedmiotu?

czas trwania 7 - 8 h dydaktycznych
koszt 90 zł od osoby


prowadzenie Agnieszka Misiak


Jestem psycholożką dziecięcą i trenerką. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje dla rodziców, którym pomagam w ich codziennych rodzicielskich wyzwaniach. Pokazuję jak wprowadzać zmiany i jak wspierać dzieci przeżywające trudności. Pomagam zrozumieć trudne, dziecięce zachowania i wiążące się z nimi, trudne emocje dorosłych. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami i poradniami wspierając nauczycieli i psychologów w obszarze budowania relacji z dziećmi i ich rodzicami.