SET

AUTYZM

DIAGNOZA I TERAPIA


Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi autystycznymi:  pedagogów i psychologów  wspierających rozwój dziecka autystycznego w placówce oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej czy poradni.

 

 

wersja podstawowa (16 godzin dydaktycznych):


 • jak rozpoznać autyzm u dziecka - praca w oparciu o klasyfikację medyczną ICD-10 oraz materiały video
 • objawy autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka oraz radzenie sobie z wymogami edukacyjnymi i wyzwaniami społecznymi
 • specyfika procesów uczenia się u dzieci autystycznych. Zaburzenia sensoryczne - objawy i wpływ na funkcjonowanie w grupie
 • autyzm a inne zaburzenia (ze szczególnym uwzględnieniem spektrum Zespołu Aspergera)
 • autyzm a upośledzenie umysłowe - przegląd narzędzi i metod diagnostycznych
 • koncepcja C. Delacato - zaburzenia sensoryczne u dzieci z autyzmem (warsztaty sensoryczne, praca z materiałem video, przykładowe programy pracy)
 • indywidualna praca z małym dzieckiem autystycznym - przegląd metod terapeutycznych, metoda stymulacji sekwencyjnej
 • edukacja dziecka autystycznego: program TEACCH, terapia behawioralna (elementy terapii - system żetonowy w pracy z uczniem autystycznym, eliminowanie schematów irytualizmów)
 • metody wspomagające terapię: Integracja Sensoryczna, biofeedback, trening słuchowy
 • podstawowe zasady konstruowania programów terapeutycznych, formułowanie planów aktywności dla uczniów z autyzmem (wprowadzenie, omówienie metody i jej przydatności w pracy)
 • rodzina dziecka autystycznego - cele i zasady współpracy. Trudności na różnych etapach funkcjonowania z dzieckiem autystycznym
 • planowanie przyszłości ucznia autystycznego a jego poziom funkcjonowania - analiza indywidualnych przypadków


Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych 
Koszt: 
180 złotych od osoby 
Liczba uczestników:  
minimum 14 osób

 

 

wersja rozbudowana (26 godzin dydaktycznych): wersja podstawowa poszerzona o następujące zagadnienia


 • aspekty medyczne a autyzm (zaburzenia somatyczne, leczenie candidiazy i nietolerancji pokarmowej a poprawa funkcjonowania dziecka)
 • przegląd pozostałych metod terapeutycznych (terapia Holding, metoda Opcji, piktogramy, metoda F. Affolter, zajęcia V. Sherborne, metoda czytania Domana)
 • praca z materiałami video przygotowanymi przez uczestników (rozwiązywanie problemów występujących u dzieci z autyzmem, pozostających pod opieką uczestników kursu)


Czas trwania: 26 godzin dydaktycznych 
Koszt: 
250 złotych od osoby 
Liczba uczestników:
minimum 14 osób 

 

 

 

 

 

Szkolenie prowadzone jest przez Marię Jankowską-Tracz - psychologa i pedagoga, doświadczonego specjalistę w zakresie pracy diagnostyczno - terapeutycznej i rehabilitacyjnej dzieci i osób dorosłych z autyzmem; zatrudnioną w łódzkim ośrodku NAVICULA, gdzie zajmuje się min diagnozą oraz układaniem indywidualnych programów terapeutycznych dla pacjentów ośrodka.